Corona

Thuiswerken tijdens de coronacrisis

Waarschijnlijk werk je veel vanuit huis. Als je werk dat toelaat, tenminste. Het dringende advies om thuis te werken als het kan, is nog steeds van kracht. We vertellen je meer over de rechten en plichten die jij en je werkgever hebben. En hoe je zorgt dat je ook thuis goed aan de slag kunt.

Verplicht thuiswerken

Een deel van werkend Nederland werkt, sinds de coronacrisis, (gedeeltelijk) thuis en zal dat blijven doen. Dat kan vragen oproepen. Heb je recht op thuiswerken, ook als we weer vanuit kantoor mogen werken? Wie betaalt je thuiswerkplek? Mag je werkgever je werkplek controleren? En hoe zorg je voor een optimale werk-privébalans? Wij geven je alle informatie en praktische tips om prettig vanuit huis te werken.

Thuiswerken: is dat een recht?

Per 12 november geldt het dringende advies om thuis te werken, tenzij je echt niet anders kan. Maar stel dat je na corona (deels) vanuit huis wilt blijven werken, is dat dan mogelijk? Thuiswerken is geen wettelijk recht. Wel heb je, op grond van de Wet Flexibel Werken, het recht om bij je werkgever een schriftelijk verzoek tot ‘aanpassing van de arbeidsplaats’ in te dienen, waarin je vraagt om ook in de toekomst (gedeeltelijk) thuis te werken. In dit verzoek geef je aan dat je vanuit huis wilt werken, de ingangsdatum en op welke dagen en uren.

Voorwaarden om verzoek in te dienen

  • Het bedrijf waarvoor je werkt telt minstens 10 werknemers
  • Je vorige verzoek is minimaal een jaar oud
  • Je bent minimaal een half jaar in dienst

Voorbeeldbrief thuiswerkverzoek

Wil je na corona (deels) thuis blijven werken? Vraag dit dan schriftelijk aan bij je werkgever. Download je voorbeeldbrief nu gratis.

Download nu

Een veilige en gezonde werkomgeving

Je werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Ook wanneer je vanuit huis werkt. Hij moet je faciliteren in een ergonomische thuiswerkplek. Heb je die nog niet, dan mag je van je baas verwachten dat hij je in het volgende voorziet:

  • Een laptop met los beeldscherm en toetsenbord
  • Een goede tafel en bureaustoel
  • Voldoende verlichting

Je werkgever heeft daarnaast de plicht om je te wijzen op alle risico’s van thuiswerken. Dat gaat niet alleen over de ergonomische aspecten van je thuiswerkplek, ook over vitaliteit en werkdruk.

Je werkgever mag je, omdat hij de plicht heeft om je een veilige en gezonde werkplek te geven, controleren. Hij kan je bijvoorbeeld vragen om een foto te maken van je thuiswerkplek of een vragenlijst laten invullen over de arbeidsomstandigheden thuis. Of een Arbodeskundige inschakelen om je plek te checken.

Over de thuiswerkvergoeding

Als je thuiswerkt, maakt je extra kosten. Denk daarbij aan onkosten voor gas-, water-, licht- en internetkosten. Je werkgever kan je een onbelaste vergoeding verstrekken uit de werkkostenregeling, al is die beperkt. Bij een modaal inkomen van € 36.500 is die vrije ruimte tussen de € 500 tot € 1.000 bruto per jaar. Hier worden vaak ook andere zaken uit vergoed, zoals een kerstpakket.

Je werkgever kan ervoor kiezen je reiskostenvergoeding door te betalen tijdens de thuiswerkperiode, al stopt deze na zes aansluitende weken waarin je afwezig bent. Het CNV pleit voor een fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding die, eventueel in combinatie met een reiskostenvergoeding, per maand wordt uitgekeerd.

Over privacy

Je werkgever mag je productiviteit niet checken met onnodige controlemechanisme, bijvoorbeeld met software die monitort of je daadwerkelijk achter je laptop zit. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het controleren van werknemers is enkel toegestaan onder strenge voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer er ernstig vermoeden is van een strafbaar feit. De werkgever moet daarvoor wel eerst toestemming vragen bij de OR. En hij moet de medewerkers hierover informeren, bijvoorbeeld met een protocol of gedragsregels.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict