Mijn werkgever maakt bezwaar tegen de WIA-beslissing, wat nu?

Wietze is gekeurd door het UWV in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). UWV heeft geoordeeld dat Wietze voor 80-100% arbeidsongeschikt wordt geacht op grond van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Wietze ondergaat op dit moment een behandeling om zijn medische beperkingen te verbeteren. Zolang er uitzicht is op herstel kent het UWV hem geen IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) toe. Dit is zo vastgesteld binnen de systematiek van de WIA.

Wietze heeft zelf geen bezwaar tegen de beslissing en wil vooral gaan werken aan zijn herstel. Tot zijn schrik ontvangt hij een brief van het UWV waarin wordt aangegeven dat zijn werkgever wel bezwaar heeft aangetekend. Wietze vraagt zich af wat hier allemaal gebeurt. Hij neemt contact op met CNV voor nadere uitleg.

Kosten doorbelast

De juridisch adviseur begrijpt de onduidelijkheid die er is ontstaan en legt uit dat sommige werkgevers eigenrisicodrager (ERD) zijn voor de WIA-uitkering. Dat houdt in dat, hoewel de uitkerende instantie de uitkering uitbetaalt, de kosten daarvan worden doorbelast aan de werkgever. Deze werkgevers worden ook als belanghebbende aangemerkt en kunnen in bezwaar gaan tegen het besluit van UWV. Een werkgever ERD heeft immers een financieel belang en heeft daarom ook de mogelijkheid om tegen de UWV-beslissing in bezwaar te gaan. Als er alsnog een IVA-uitkering wordt toegekend, dan wordt de betaling overgenomen door het UWV. Als er alsnog een lager arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld dan 35%, is er geen aanspraak op een WGA-uitkering en hoeft de werkgever dus ook geen uitkeringskosten meer te betalen.

Netjes

De juridisch adviseur geeft aan dat het wel zo netjes zou zijn geweest als de werkgever Wietze op de hoogte had gebracht van de stappen die worden ondernomen. En legt Wietze uit dat de werkgever zich in dit soort situaties veelal laat bijstaan door een verzekeraar in de vorm van een gemachtigde. In de praktijk vraagt deze gemachtigde eerst de stukken bij het UWV op om te beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken.

Wietze krijgt de tip om contact op te nemen met de (ex-)werkgever of de gemachtigde van de verzekeraar om antwoord te krijgen op vragen, zoals: waarom er bezwaar is gemaakt en het verzoek om op de hoogte te worden gehouden van de vervolgstappen (ook als er besloten wordt dat er geen bezwaar zal worden aangetekend).

Beslissing heroverwogen

Als er bezwaar wordt aangetekend door de werkgever, dan zal de beslissing volledig worden heroverwogen. De juridisch adviseur vertelt Wietze dat hij dan ook kan worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Wietze vraagt zich af of hij niet nu zelf alsnog in bezwaar moet gaan tegen de beslissing. Dat hoeft alleen als Wietze het zelf niet eens is met de beslissing. Als de werkgever in bezwaar gaat en de werkgever wordt in gelijk gesteld, dan kan Wietze tegen die beslissing alsnog beroep aantekenen. Daar is dan een termijn van zes weken de tijd voor. Mocht de werkgever het bezwaar voortzetten en Wietze is het niet eens met de beslissing daarover, dan kan hij zich uiteraard tot de juridische afdeling van het CNV wenden voor nader advies. Ondanks dat Wietze niet blij is met de situatie geeft dit gesprek hem wel duidelijkheid.

Heb jij vragen over je rechtspositie?

Heb jij vragen over je rechtspositie? Neem dan contact op met CNV. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 17.00 te bereiken via telefoonnummer: 030-751 1001 of via het volgende mailadres: cnvinfo@cnv.nl

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.