Van WGA naar IVA

In de wereld van arbeidsongeschiktheid en sociale voorzieningen zijn er momenten waarop gerechtigheid zegeviert. Het verhaal van Bernard is daar een perfect voorbeeld van. Een hardwerkende man, in de bloei van zijn leven, wordt plotseling geconfronteerd met een ernstige gezondheidstoestand die zijn vermogen om te werken drastisch beperkt.

Bernard wordt aanvankelijk als gedeeltelijk arbeidsongeschikt beschouwd en komt in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Maar hij en de jurist van CNV zijn van mening dat er meer aan de hand is en het dossier anders beoordeeld dient te worden. Dat zou een ander besluit rechtvaardigen. De jurist is van mening dat de initiële beoordeling van Bernards arbeidsongeschiktheid onvolledig is en onjuist. Zij begint daarom met het grondig bestuderen van Bernards medische geschiedenis en het verzamelen van aanvullende informatie om zijn zaak goed en volledig in beeld te krijgen.

Bezwaarprocedure

Door nauw samen te werken met zijn cliënt en diens zorgverleners, verzamelt de CNV-jurist een uitgebreid dossier van medische stukken, die de ernst en prognose van de gezondheidstoestand van Bernard documenteert en medisch objectief legitimeert. Met dit volledige dossier gaat de jurist de bezwaarprocedure in. Ze presenteert zorgvuldig de verzamelde medische informatie en beargumenteert overtuigend dat Bernard niet alleen gedeeltelijk, maar volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is volgens de criteria voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Het is een lange en uitdagende reis, met talloze documenten, verklaringen en medische rapporten die worden ingediend en geanalyseerd.

Voor Bernard een klinkende overwinning die juridisch recht doet aan zijn situatie

Juridische Dienst CNV Connectief

Verlossende nieuws

De CNV-jurist en Bernard geven niet op. Ze blijven vastberaden en gemotiveerd met een dossier dat juridisch steekhoudend is, gericht op het recht op een passende uitkering die zijn behoeften en beperkingen zou weerspiegelen. Uiteindelijk komt het verlossende nieuws: het bezwaar is succesvol. Bernard wordt een IVA-uitkering toegekend, waardoor hij de financiële stabiliteit krijgt die hij zo hard nodig heeft in deze moeilijke periode van zijn leven.

Vastberadenheid

Voor Bernard en de jurist van CNV betekent dit een klinkende overwinning die juridisch recht doet aan zijn situatie. Dankzij hun nauwe samenwerking en vastberadenheid kon Bernard eindelijk de steun krijgen die hij verdiende om zijn gezondheid te beheren en zijn welzijn te waarborgen. Laat dit succesverhaal een inspiratiebron zijn voor anderen die geconfronteerd worden met soortgelijke uitdagingen. Het benadrukt het belang van het hebben van een competente juridische vertegenwoordiging, het objectief medisch kunnen legitimeren van beperkingen en deskundig inzicht in het systeem van de WIA.

(illustratie: Susi Bikle)

Vragen? Bel met CNV Info, 030 7511003 of mail naar cnvinfo@cnv.nl