Waar moet je op letten bij het eindigen van een tijdelijk contract?

Als je werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan zou het kunnen dat je tegen het einde van de looptijd slecht nieuws krijgt: je contact wordt niet verlengd. Een vervelend bericht, waarbij je je misschien afvraagt waar je allemaal op moet letten. Daarom zetten we in deze blog de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje voor als je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Heb je een tijdelijk contract voor zes maanden of langer? Dan is de werkgever verplicht om je uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. Soms staat al in je arbeidsovereenkomst dat het dienstverband niet zal worden verlengd. In dat geval heeft werkgever al aan de aanzegplicht voldaan. Wordt je arbeidsovereenkomst niet of te laat aangezegd, dan heb je recht op een vergoeding ter hoogte van het loon over de periode dat de werkgever te laat is. Dat is dus maximaal een maandsalaris. Als je werkgever niet (correct) aanzegt, leidt dat er niet toe dat het dienstverband alsnog wordt voortgezet.

Transitievergoeding

Bij een einde van de arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever, heb je recht op de transitievergoeding. Dat geldt ook als een tijdelijk dienstverband door werkgever niet wordt verlengd. De hoogte van de transitievergoeding is kort gezegd een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Voorheen bestond alleen recht op transitievergoeding als je langer dan twee jaar had gewerkt, maar sinds 1 januari 2020 bestaat deze voorwaarde niet meer. Ook als je dienstverband korter dan twee jaar heeft geduurd, heb je dus recht op de transitievergoeding. Betaalt je werkgever de transitievergoeding niet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het CNV. De termijn om een procedure hiervoor te starten bij de rechter is namelijk maar drie maanden na het einde van het dienstverband.

Eindafrekening

Binnen een maand na het einde van de arbeidsovereenkomst moet je werkgever de eindafrekening opmaken. Alle openstaande vorderingen tussen jou en je werkgever worden dan met elkaar verrekend. Denk bijvoorbeeld aan het uitbetalen van het opgebouwde vakantiegeld, eindejaarsuitkering en de niet-genoten vakantiedagen. Heb je tijdens je dienstverband meer vakantie genoten dan dat je hebt opgebouwd? Dan kan werkgever de te veel opgenomen vakantie-uren ook verrekenen.

WW aanvragen

Een week voor het einde van je arbeidsovereenkomst, kun je een werkloosheidsuitkering (WW) aanvragen. Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering, moet je in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid, ten minste 26 weken hebben gewerkt. Ook gelden er nog aanvullende eisen. Meer informatie daarover vind je hier (WW-uitkering na ontslag | CNV) en op de website van het UWV.

Ziek uit dienst?

Ook als je ziek bent, kan de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen. Je werkgever is dus niet verplicht om het contract te verlengen tijdens ziekte. Als je ziek uit dienst gaat, moet je werkgever dit melden bij het UWV. Je krijgt dan in principe een Ziektewet-uitkering van het UWV. Als je werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, dan krijg je de uitkering van de voormalige werkgever.

De bovengenoemde punten geven een beeld van de belangrijkste aandachtspunten op hoofdlijnen. Het zou kunnen dat in jouw situatie een uitzondering van toepassing is of op basis van de cao aanvullende regels gelden. Twijfel je of alle regels bij het einde van jouw tijdelijke arbeidsovereenkomst goed zijn nageleefd of heb je vragen over je uitkering? Neem dan contact op met CNV Info per mail via cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.