Anders Actieven

Als u werkloos (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langdurig ziek bent.

De belangen van de Anders Actieven houden vaak verband met het beleid van het kabinet en/of parlement op het gebied van werkgelegenheid en uitkeringen. In CNV-verband volgen wij de politieke agenda en treffen dan de onderwerpen aan die voor de groep relevant zijn. Ook is het mogelijk zelf aandacht te vragen voor een onderwerp. Dat kan in CNV-verband, samen met de andere vakcentrales en eventueel met de werkgeversorganisaties. Tenslotte kan CNV Connectief ook als bond zelfstandig optreden, bijvoorbeeld als het gaat over de belangen van onze leden in het bijzonder. Bijvoorbeeld kan dat spelen bij de regeling Werken naar vermogen omdat het daar onder andere gaat over de mensen die nu of in de toekomst zijn aangewezen op de Sociale Werkvoorziening. In een samengestelde notitie staat een groot aantal onderwerpen op een rij.

Nieuwsbrieven

Wat doen we nog meer: