#GOEDECAOGEMEENTENNU

Online demonstratie op 16 september en acties

Na maanden van impasse en gesprekken met leden en niet-leden, is het voor CNV Overheid het moment om over te gaan tot acties. In de gesprekken met onze leden hebben zij duidelijk aangegeven dat het laatste bod van de werkgever (VNG) volstrekt onacceptabel is, en weinig waardering uitstraalt. In september starten we met een online demonstratie en daarna volgen nog meer acties. Volg deze campagnepagina voor nieuws en updates over de acties.

Dit is hét moment om mee te doen!

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten liggen stil en daar komt tijdens de vakantieperiode geen verandering meer in. Er is massaal gereageerd op onze oproep om de statement #GOEDECAOGEMEENTENNU te ondertekenen. Deze handtekeningen gaan we op 16 september overhandigen aan de VNG. Je kunt hierbij aanwezig zijn door deel te nemen aan de online demonstratie.

Online demonstratie op 16 september (Teams Event).

Doe mee aan de online demonstratie (dit is een Teams Live Event) en geef jouw signaal af dat je beter verdient. Deelnemen aan de online demonstratie kan zowel op mobiel als op een tablet, laptop of pc. Heb je geen Teams account of wil je dit niet aanmaken, dan kun je gewoon kijken via je browser. Dit is heel laagdrempelig en je kunt dus heel makkelijk deelnemen aan de online demonstratie.

Programma: 12:15 - 12.35 uur

 • 12.15 Opening door presentator Bart van Gageldonk
 • Speech vakbond bestuurders
 • Overhandiging statement aan Saskia Bruines, wethouder Gemeente Den Haag
 • Overhandiging ultimatum
 • 12.35 Sluiting

De online demonstratie is een gezamenlijke actie met de bonden FNV en CMHF.

Investeren in de cao Gemeenten, is investeren in heel Nederland!

Bij elke crisis krijgen de werknemers de rekening gepresenteerd. Zo ook bij deze. Wij vinden dat het bod van jouw werkgever ver onder de maat is en weinig waardering uitstraalt.

Waarom moeten gemeenten investeren in hun werknemers?

Gemeenten krijgen financiële steun van het rijk voor de extra gemaakte kosten en inkomstenderving als gevolg van corona. Er komen extra middelen beschikbaar voor de tekorten in de jeugdzorg. Landelijk is er de roep om hogere (minimum)lonen, goede arbeidsvoorwaarden en een loonsverhoging voor werknemers. Dat bespoedigt het economisch herstel, want werknemers zijn de ruggengraat van onze economie. Terwijl gemeenten al jaren kampen met een hoge uitstroom van personeel tussen de 35 en 55 jaar, zij krijgen bij andere organisaties betere arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden. Tevens is er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim bij 55-plussers en uitval door burn-out onder jongeren. (Bron: Personeelsmonitor 2020 en sectoranalyse.) Het vervullen van vacatures verloopt moeizaam. Dit leidt tot een forse verhoging van de werkdruk. Deze ontwikkelingen zijn desastreus voor de kwaliteit van de dienstverlening, en de gezondheid van het personeel.

Onze inzet voor jou!

 • Verhoging loon met 2,75%
 • Verhoging minimumloon: € 14 bruto per uur
 • Behoud uitkering na wettelijk WW
 • Behoud uitkering 3e jaar arbeidsongeschiktheid
 • Regeling vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor jong en oud
 • Thuiswerkregeling
 • Geboorte- en rouwverlof

Laat zien hoe jij erover denkt!

Je kunt op verschillende manier laten zien dat jij onze acties voor een goede cao Gemeenten ondersteunt. Je kunt een statement maken door de Teams-achtergrond en e-mail banner te downloaden. Gebruik deze afbeelding als Teams achtergrond en gebruik de banner onder je (zakelijke) e-mails. Zo laat je zien dat ook jij vindt dat je meer waardering verdient.

Samen staan we sterker

Omdat jij er in de publieke sector voor anderen bent, zijn wij als CNV Connectief er voor jou. Wat het concreet voor jou betekent? Wij zijn er voor je als je juridische vragen hebt over je contract. Of als het even tegenzit op je werk en er iets gebeurt waar je hulp bij nodig hebt. Hoe meer leden, hoe meer we kunnen bereiken tijdens de cao-onderhandelingen. Word daarom nu lid! Bovendien profiteer je met een CNV-lidmaatschap van allerlei voordelen.

 • Samen voor betere arbeidsvoorwaarden
 • Ondersteuning van onze juristen als het tegenzit
 • Eerlijke beloning voor de publieke sector

CNV zet publieke sector op een voetstuk

Samen krijgen we het voor elkaar dat de politiek een betere investering doet in de publieke sector. Het is essentieel dat een nieuw kabinet daar werk van maakt en voor structurele verbeteringen zorgt. Wie het nog niet zag, weet het nu: ambtenaren, zorgverleners, leraren, vuilnismannen- en vrouwen deden en doen cruciaal werk. We hebben hen op een voetstuk geplaatst op het Plein in Den Haag. Zo laten we politici die bij de formatie betrokken zijn, duidelijk zien dat waarderen van de publieke sector ook vertaald moet worden in investeren in de publieke sector.

Politici betuigen steun aan onze oproep #waarderenisinvesteren

De actie was ook bedoeld om de politiek erop te wijzen dat de algemene waardering die er tijdens de coronapandemie voor de publieke sector was, ook moet worden omgezet in klinkende munt. En graag in één moeite door ook betere werkomstandigheden, zoals minder werkdruk en meer zeggenschap. In de video betuigen politici steun aan de oproep van CNV dat waarderen ook investeren betekent.

Bekijk de video #waarderenisinvesteren