Waarderen is investeren

Samen krijgen we het voor elkaar dat de politiek een betere investering doet in zorg & welzijn, onderwijs, overheid en de publieke diensten. Waarderen is investeren in de publieke sector. Het is essentieel dat een nieuw kabinet daar werk van maakt en voor structurele verbetering zorgt.