Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Houdt het pensioenakkoord nog stand?

12 november 2019 @ 19:00 - 22:00

Platform Noord-Holland Noord & Eemnes van CNV Vakmensen organiseert, samen met afdelingsregio ‘Senioren Noord-Holland’ van CNV Connectief (voorheen Onderwijs, Overheid, Publieke Diensten en Zorg & Welzijn), een ledeninformerende themabijeenkomst met als onder- werp “Houdt het pensioenakkoord nog stand?

Datum:                   dinsdag, 12 november 2019

Programma:
19.00 uur     – inloop met een kopje koffie/thee

19.30 uur     – aanvang presentatie

20.30 uur     – pauze met een drankje

21.00 uur     – vervolg presentatie

22.00 uur     – afloop met een drankje

Presentator:         Aart van den Brink CPE.

Behalve bestuurder bij CNV Vakmensen, is hij pensioenfondsbestuurder voor bpf Bouw, bpf Waterbouw, bpf Zoetwaren en bpf True Blue, alsook lid van de visitatiecommissie van pf AS Watson, pf Roba Metals en pf TowersWatson. Tevens is hij lid cie Riskmanagement Pensioenfederatie. Hij was lid van de SER-werkgroep verkenning variant IV-C en daarnaast was hij ook bestuurder van de pensioenfondsen bpf Bikudak, bpf Zeevisserij en bpf SPW (Woningcorporatis). Ook was hij bestuurder CFO Publieke Zaak. We kunnen wel zeggen dat hij op pensioengebied een “topper” is.

Locatie:                  Hotel, restaurant en bowlingcentrum “De Zoete Inval” Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede

Bereikbaarheid, met het openbaar vervoer resp. lopend: Verlaat het NS-Station Haarlem Spaarnwoude aan de noordzijde, neem de trap en ga oostwaarts richting het Woudplein; neem de flauwe bocht naar rechts richting het Veerpad, hou de spoorlijn aan en passeer het viaduct onder de N200 en vervolg het Veerpad tot de bocht en ga bij de bocht rechtsaf naar de Oude Notweg (langs het Veerpad en de Oude Notweg is géén straatverlichting aanwezig); vervolg de Oude Notweg tot aan de Liedeweg; sla rechtsaf de Liedeweg op; passeer de spoorlijn en het viaduct onder de N200; ga rechtsaf naar de Haarlemmerstraatweg; na ongeveer 16 minuten lopen over totaal 1,3 km is de bestemming aan de linkerkant.

met de auto:        Via het Rottepolderplein richting Haarlem, op de A200 voor de fly-over rechts aan- houden richting centrum / Haarlemmerliede de eerste stoplichten links, daarna weer links (richting Haarlemmerliede). De parallelweg blijven volgen tot u rechts De Zoete Inval ziet. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid! GPS 52.383237,4.688104 (invoer navigatiesysteem Rottewegje 1, Haarlemmerliede).

 

Beschrijving resp. nadere toelichting van de bijeenkomst:

Nadat de financiële crisis in 2008 was uitgebroken, werd pijnlijk duidelijk dat het pensioenstelsel niet meer voldoet aan de huidige tijd. In de daaropvolgende jaren zijn tevergeefs pogingen ondernomen om het stelsel aan te passen. Tien jaar nadat er voor het eerst over vernieuwing werd gesproken, is op 5 juni 2019 een pensioenakkoord op hoofdlijnen afgesloten.

Dit zijn de belangrijkste punten:

1) Premie leeftijdsgebonden.

Het nieuwe pensioenstelsel moet vooral persoonlijk en transparanter worden. Deelnemers krijgen meer inzicht in wat zij betalen en wat ze kunnen verwachten als ze met pensioen gaan. Je spaart meer voor je eigen pensioenpotje. Tegelijkertijd wordt er geen zekerheid meer gegeven over de hoogte van het pensioen. De doorsneesystematiek, waarbij alle werknemers bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde

premie betalen, wordt afgeschaft en vervangen door een premie die meer leeftijdsgebonden is.

2) Grotere buffers.

Het belangrijkste verschil is dat de pensioenen sneller en makkelijker meebewegen met de economie. Pensioenfondsen moeten buffers hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Fondsen mogen er tien jaar over doen als die buffers niet aan het vereiste minimum voldoen.

3) AOWleeftijd bevroren.

De leeftijd voor het ontvangen van AOW, het pensioen dat door de staat wordt uitgekeerd, wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in

2024 naar 67 jaar. In de oude situatie stijgt de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar.

4) Eerder stoppen met werken.

Als je nu eerder wil stoppen met werken, dan krijg je de AOW-uitkering niet eerder. Je moet dus een groot deel van je gespaarde pensioen naar voren halen om niet al te veel in inkomen achteruit te gaan. Je pensioen wordt dan ook een stuk lager. Dat moet anders, vinden de partijen.

Daarom kunnen werkgevers en werknemers straks samen afspreken dat de werknemer eerder stopt met werken, een klein deel van zijn pensioen naar voren haalt en de werkgever een deel salaris doorbetaalt.

5) Pensioen en verzekering voor zelfstandigen.

Veel zelfstandigen bouwen nu namelijk weinig of geen pensioen op en dat kan leiden tot een grote inkomensval. De mogelijkheden zijn ook beperkter vergeleken met werknemers in vaste dienst die via hun werkgever zijn aangesloten bij een pensioenfonds. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt wel verplicht voor zzp’ers. De partijen willen niet dat kosten en risico’s van deze grote groep onverzekerden worden afgewenteld op de samenleving. Het kabinet wil dat de sociale partners vanaf volgend jaar een oplossing hebben uitgewerkt, zonder dat het de overheid geld kost.

 

En nu verder:

Door de verdere daling van de rente wordt de dekkingsgraad van pensioenfondsen nijpender en neemt de kans dat ze moeten korten toe. De dekkingsgraad is het cijfer waarin een pensioenfonds uit- drukt hoe de verhouding is tussen wat het aan beleggingen heeft in relatie tot wat het in de toekomst aan pensioenen uit moet betalen. De Nederlandsche Bank waarschuwde begin dit jaar ervoor dat de pensioenen van 1,9 miljoen gepensioneerden op de tocht staan omdat hun pensioenfonds niet de vereiste dekkingsgraad heeft.

Het probleem is dat de pensioenfondsen al ruim tien jaar problemen hebben. Pensioengerechtigden hebben de afgelopen jaren geen indexatie ontvangen of erger nog: zij zijn al eens gekort. Hierdoor is hun koopkracht aangetast. Er dreigen kortingen op pensioen, ondanks het kortgeleden zeer moeizaam bereikte pensioenakkoord. Er wordt gewerkt aan een plan waarmee kortingen op pensioenen voorkomen kunnen worden. Pensioenfonds ABP werkt samen met andere fondsen aan een voorstel om de strenge rekenregels te versoepelen. Het is niet uit te leggen aan de leden van de pensioenfondsen. De fondsen willen aan de minister voorstellen om niet meer alleen met de extreem lage rente te rekenen. In plaats daarvan zouden ook een deel van de toekomstige rendementen op beleggingen meegerekend moeten worden. Daarmee wordt voorkomen dat pensioenfondsen zich ‘arm moeten rekenen’.

De dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn hard gedaald de laatste tijd. Bij de huidige dekkings- graden gaan de pensioenen van werknemers en gepensioneerden met ongeveer 5 tot 8 procent omlaag, is de verwachting.

Aart van den Brink zal ingaan op de actuele stand van zaken in pensioenland.       

Deelname en aanmelding:

De bijeenkomst heeft een informatief karakter en is gratis. De reiskosten worden niet vergoed.

Belangstellenden kunnen zich tòt zondag 3 november 2019 aanmelden:

e-mailen, onder vermelding van “Pensioen” met vermelding van uw naam, adres, aantal personen en welke cnv-bond, naar:  wimvoorbraak@ziggo.nl; door het ingevulde antwoordformulier in te scannen (fotograferen) en digitaal versturen naar:  wimvoorbraak@ziggo.nl

telefonisch: 0224 21 36 65; door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar: CNV Senioren Noord Holland, t.a.v. dhr. W. Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742 CC  Schagen

Er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst kost niets, maar het is wel noodzakelijk om vooraf in te schrijven. Wacht daar niet te lang mee, want het maximum aantal van 60 deelnemers is zo bereikt!

Na uw aanmelding ontvangt u géén bevestiging, want wij rekenen dan op uw komst. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Vol = vol

Indien deelname, na uw aanmelding, niet meer mogelijk is, laten wij het u weten.

 

Wij rekenen op uw komst. Mocht u zich aangemeld hebben en onverhoopt toch niet kunnen komen, dan verzoeken wij u, graag uiterlijk één dag voor de aanvang van deze bijeen- komst, om u af te melden bij dhr. W. Voorbraak via het eerdergenoemde e-mailadres of telefoonnummer zodat we iemand van de reservelijst kunnen uitnodigen.

U bent van harte welkom en het platform ziet u graag verschijnen. Wij hopen u te ontmoeten op deze bijeenkomst!

Gegevens

Datum:
12 november 2019
Tijd:
19:00 - 22:00
Evenement Categorie:

Organisator

CNV Connectief
Telefoon:
030 751 1003
E-mail:
info@cnv.nl
Website:
www.cnvconnectief.nl