Fiscaal voordeel

Als lid van CNV Connectief (CNV Onderwijs, CNV Zorg & Welzijn en CNV Overheid en CNV Publieke Diensten) kun je je contributie via de fiscus voor een deel terugverdienen. Dat hebben wij voor je bereikt door concrete afspraken te maken met vrijwel alle werkgevers. Het voordeel kan oplopen tot zo’n € 90,=. Hoe gaat dat in zijn werk?

Fiscaal voordeel
In elk najaar krijg je van ons een brief (al of niet digitaal) met meer informatie. Deze brief kan worden afgedrukt, ondertekend en ingeleverd bij de werkgever. Je kunt met deze brief via de werkgever het belastingvoordeel laten verrekenen.

Jaaropgave vakbondscontributie 2017
Leden van CNV Connectief ontvangen half september 2017 per e-mail bericht van CNV Connectief over de regeling fiscale contributie. Door gebruik te maken van deze regeling kunnen leden in loondienst tot ruim 40% van de betaalde contributie terugkrijgen via hun werkgever. Zorg daarom dat CNV Connectief altijd over uw actuele e-mailadres beschikt.

Einde dienstverband of andere werkgever in 2017?
Verwacht u in 2017 (bijvoorbeeld vanwege pensioen of om een andere reden) te stoppen met werken? Dat kan gevolgen hebben voor het moment waarop u het netto contributievoordeel moet aanvragen. Neem in die situatie contact op met de ledenadministratie.