Petitie: Een goed pensioen voor iedereen

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van het CNV Connectief, samen met de andere vakbonden. Op 18 maart organiseren wij daarvoor een landelijke actiedag.

Steun ons en teken deze petitie.

Dit zijn onze eisen:

  1. Direct bevriezen van de AOW-leeftijd
    De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar.
  2. Indexatie: voor werkenden en gepensioneerden
    De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen.Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.
  3. Pensioen voor alle werkenden
    Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Eind november zijn de onderhandelingen over pensioenen vastgelopen, onder andere op de AOW-leeftijd maar ook op de randvoorwaarden voor een nieuw contract. De bonden willen dat het kabinet de onhoudbare versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd terugdraait. En dat de zogenaamde RVU-boete wordt geschrapt, zodat er weer ruimte ontstaat in bedrijfstakken met veel zwaar werk, om gerichte regelingen voor vroegpensioen af te spreken. Daarnaast willen de bonden een solide nieuw pensioenstelsel. Bij de overgang naar zo’n stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan.

Wij willen voor structurele problemen in ons huidige pensioensysteem ook structurele oplossingen en dat het kabinet hier ook structurele middelen voor uittrekt.

Lees meer over pensioenen

Download ons ultimatum (PDF)