2 december 2020

ABP-premie stijgt en geen indexatie in 2021

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2021 van 24,9% naar 25,9% van het pensioengevend salaris. De premiestijging bij ABP (het pensioenfonds voor overheid en onderwijs) is nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. De beleggingen gaan in de toekomst naar verwachting minder opleveren en de rente blijft laag. Een gelijkblijvende pensioenregeling vereist daarom een hogere premie. De pensioenpremie wordt voor 70% door de werkgever betaald, 30% komt voor rekening van de werknemer. Het effect van de premiewijziging is terug te vinden op de salarisstrook van januari 2021.

In 2021 kan ABP de pensioenen opnieuw niet indexeren. Dit betekent geen verhoging van de pensioenopbouw van werkenden en de pensioenuitkeringen van gepensioneerden. De gepensioneerden voelen dit direct. Het leven wordt duurder, maar het pensioen stijgt niet mee. Het bestuur van ABP heeft hiertoe moeten besluiten na positief advies van het verantwoordingsorgaan. De financiële positie van het pensioenfonds staat indexatie niet toe. Met de regels van het huidige pensioenstelsel zit een verhoging van de pensioenen er de komende jaren waarschijnlijk ook niet in. De kans is zelfs aanwezig dat de pensioenen in 2021 verlaagd moeten worden. Bepalend daarvoor is de dekkingsgraad op 31 december 2020. Is die onder de 90%, dan is een verlaging nodig. Medio februari is er zekerheid over een verlaging. Deze zal op zijn vroegst in juli volgend jaar plaatsvinden.

Voor ons zijn dit uiteraard geen prettige berichten. We realiseren ons echter dat ABP binnen het huidige pensioenstelsel geen andere mogelijkheden heeft. We werken daarom verder aan de pensioenhervorming die vorig jaar is ingezet met het pensioenakkoord tussen bonden, kabinet en werkgevers. De komende jaren zullen in het teken staan van de hervorming naar nieuwe pensioenregelingen. Over de voortgang zullen we je op de hoogte houden.