18 november 2020

ALV 2 december 2020 fusie AC-HOP en CNV Connectief

Zoals u weet heeft de AC-HOP ALV ingestemd met een fusie van AC-HOP en CNV. Om dit af te ronden is een Algemene Ledenvergadering gepland voor 2 december 2020. Door de coronamaatregelen zal deze ALV online worden gehouden.

De agenda is:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen notulen ALV 25 september 2020
  5. Akkoord ALV met fusie AC-HOP met CNV Connectief
  6. Benoeming Leo Gerrese en Fred Veer tot vereffenaren
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Sluiting