10 januari 2018

ANW-compensatie vervallen, verbeteringen nabestaandenpensioen

Sinds 1 januari is er een aantal wezenlijke zaken veranderd in de regeling van het pensioenfonds ABP. Deze wijzigingen waren onontkoombaar omdat de oude regeling op onderdelen veel te complex was geworden en ABP deze niet meer op verantwoorde wijze kon uitvoeren. De ABP-regeling gaat door de vereenvoudigingen in totaal meer geld kosten. Er dus in algemene zin zeker geen sprake van een bezuiniging. Het moeilijkste punt in het geheel van de afspraken is het vervallen van de ANW-compensatie bij overlijden na 31 januari 2018 (dit was aanvankelijk na 31 december 2017).

Het verdwijnen van deze ANW-compensatie kan een grote achteruitgang van de nabestaandenvoorziening betekenen zolang de partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Maar daar staat een flinke verbetering van het partner- en wezenpensioen tegenover.

Lees meer in het artikel dat hierover in Schooljournaal van zaterdag 13 januari staat.