21 februari 2018

Belangrijk nieuws voor wie niet onder de uitzonderingsregeling ANW-compensatie valt

Iedereen met pensioenopbouw vóór 1996 hoeft minder vervangend te gaan verzekeren dan eerder voorgespiegeld. Er bestaat dan namelijk recht op een aanvulling op het nabestaandenpensioen. Hoe meer “pensioentijd” voor 1996, hoe groter deze aanvulling van ABP uitpakt.

Het is jammer en vreemd dat dit nu pas duidelijk wordt, maar voor wie niet onder de uitzonderingsregeling ANW-compensatie valt, en diensttijd heeft vóór 1996, is het natuurlijk wel goed nieuws. Er hoeft (in veel gevallen aanzienlijk) minder aanvullend verzekerd te worden, waardoor de kosten (veel) lager kunnen uitvallen. Om een goede indicatie te krijgen wat deze aanvulling van ABP concreet oplevert -en daarmee wat het dan nog resterende gat is dat met een (semi-)collectieve verzekering via de werkgever of met een individuele, lineair aflopende overlijdensrisicoverzekering gedekt zou moeten worden-, moet individueel contact worden opgenomen met ABP.