4 februari 2016

CNV: 2016 begint voor veel senioren met een kater

Het CNV maakt zich boos over het koopkrachtbeleid van het kabinet, nu veel gepensioneerden er opnieuw op achteruit blijken te gaan. CNV-voorzitter Maurice Limmen: ‘We krijgen veel signalen van oudere leden dat ze dit jaar toch weer koopkracht moeten inleveren. De zorgverzekering en de huur gaan omhoog en het pensioen wordt niet geïndexeerd. Voor deze groep begint dit jaar niet met een meevaller, maar met een kater.’

Het CNV heeft vele malen aandacht gevraagd voor de al jaren sterk achterblijvende koopkrachtontwikkeling van ouderen. Minister Asscher meldde kort voor Prinsjesdag trots dat hij er dit keer in was geslaagd een nieuwe koopkrachtdaling voor de gepensioneerden te voorkomen. CNV constateerde enkele maanden terug al dat het kabinet met de feitelijke belastingmaatregelen deze toezegging niet waarmaakt. De in januari netto uitbetaalde pensioenen zijn hier een bewijs van. Limmen: ‘Er is 5 miljard euro uitgetrokken voor lastenverlichting, maar de senioren komen er weer bekaaid af. De politiek kan niet weg blijven kijken van dit probleem.’

Naast de oneerlijke verdeling van de lastenverlichting is er de grote ergernis over het desastreuze pensioenbeleid van het kabinet. De staatssecretaris blijft halsstarrig weigeren om iets te doen aan de veel te lage rekenrente. Hierdoor neemt de kans op een verlaging van de pensioenen in 2017 toe.