CNV-onderzoek: inflatie slaat steeds harder toe

CNV pleit voor herstel koopkracht bij kabinet

Het nieuwe kabinet moet de hoogste prioriteit geven aan het herstel van koopkracht. Hiervoor pleit het CNV.

Miljoenen Nederlanders dreigen de komende jaren sterk in koopkracht in te leveren. ‘Het is onbestaanbaar dat het kabinet meer geld dan ooit uitgeeft maar miljoenen Nederlanders koopkracht inleveren,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.  

Koude huizen
‘Steeds meer leden kloppen momenteel bij ons aan. De nood is hoog. Mensen in koude huizen die de energierekening niet op kunnen brengen. Mensen die nauwelijks boodschappen kunnen doen. Veel verborgen leed dat diep ingrijpt,’ aldus Fortuin. ‘Het gaat om honderdduizenden Nederland die hier last van krijgen. Zeker als straks de energieafrekeningen komen. Een nijpende situatie.’

Rondkomen 
Tweederde van de CNV-leden merkt de hogere inflatie direct in de portemonnee, blijkt uit nieuw CNV-onderzoek onder 3.000 CNV-leden. 30% bezuinigt op sport en vrijetijdsbesteding. Door de hogere energierekening komt 1 op de 6 ondervraagden minstens iedere maand 100 euro tekort. 12% redt het einde van de maand niet.

Niet tegenop te onderhandelen
‘Tegen deze hoge inflatie valt niet op te onderhandelen aan de cao-tafels. De loonsverhogingen die we momenteel afspreken, gaan in rook op. 72% van onze leden wil betere maatregelen van het kabinet om de inflatie te bestrijden. Om die reden moet er een koopkrachtplan komen: alle ballen op de koopkracht van werkenden, AOW’ers en uitkeringsgerechtigden,’ stelt Fortuin.  

Miljarden  
Fortuin: ‘Werkend Nederland ziet dat het nieuwe kabinet meer dan ooit uitgeeft. Maar deze miljarden gaan niet naar mensen. Terwijl zij dit bedrag wel moeten opbrengen via belastingen.’  

Het koopkrachtplan bevat de volgende elementen:

  • Een extra, eenmalige belasting voor bedrijven die de afgelopen twee jaar profiteerden van de coronacrisis (online webshops, supermarkten)
  • Een lagere belasting op energie
  • Een lagere belasting op arbeid en uitkeringen zodat de bestedingsruimte toeneemt
  • Het koppelen van de AOW en de WIA aan de stijging van het minimumloon