Al het nieuws

CNV-onderzoek: veel werkenden geen baas over eigen werk

Bijna een op de drie werkenden heeft geen zeggenschap over de inhoud van hun werk. Een krappe meerderheid kan de eigen werktijden niet indelen en 30% is veel tijd kwijt aan werk waar ze geen direct nut van inzien. Bij 44% gaat veel werktijd op aan overbodige, administratieve handelingen.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder bijna 2200 leden. Het CNV pleit ervoor dat werknemers meer regie krijgen over hun eigen baan. 

Arbeidsmarktkrapte
Voor 87% draagt zeggenschap en autonomie over hun werk echter bij aan hun productiviteit en motivatie. ‘Het is hoog tijd dat werkenden zelf meer te zeggen krijgen over de inhoud en indeling van hun werk. Zeker in deze tijden van arbeidsmarktkrapte. Werkgevers kunnen op deze manier hun personeel behouden en zelfs tot hogere productiviteit komen,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. De coronacrisis heeft er bovendien voor gezorgd dat een op de vijf werkenden nog minder zeggenschap over het werk heeft.

Sectoren
Met name in de zorg, het onderwijs, in de handel (zoals winkels) is de zeggenschap over inhoud en werktijden laag. Werknemers in deze sectoren zouden daarnaast graag meer aandacht willen besteden aan klanten, patiënten of leerlingen, in plaats van vergaderen of overbodige administratieve handelingen. Mensen verlaten deze sectoren vanwege gebrek aan flexibiliteit, zeggenschap en een teveel aan bureaucratie. ‘Dit zijn sectoren met oplopende personeelstekorten. Daar kan niemand worden gemist. Werk aan de winkel dus voor werkgevers.’

Kapitaalvernietiging
De kloof tussen de werkvloer en de top van de organisatie is daarnaast groot. 56% van de ondervraagden geeft aan dat de top niet goed weet wat er op de werkvloer speelt. Bij 45% wordt de werkvloer niet serieus genomen en bij de helft voert de top maatregelen door die niet goed uitvoerbaar zijn. ‘Dit kan een belangrijke verklaring zijn waardoor mensen op de werkvloer weinig grip hebben op hun eigen werk. Het is doodzonde: het leidt tot productiviteits- en motivatieverlies. En uiteindelijk tot kapitaalvernietiging.’

Grotere rol professional
Het CNV pleit voor een grotere rol van de professional op de werkvloer. Fortuin: ‘Werkgevers doen er slim aan om de werkvloer in hoge mate te betrekken bij hun plannen. Zowel inhoudelijk als organisatorisch. Juist de professional op de werkvloer weet het beste hoe het werk gedaan kan worden. Vooral bij innovaties en veranderingen is de stem van de werkenden cruciaal. Als deze stem wordt gemist, is een innovatie veelal gedoemd tot mislukken.’

Rol leidinggevende
Een belangrijke rol ligt hierin ook voor de direct leidinggevenden. 33% van de ondervraagden is niet tevreden over de leidinggevende en 30% geeft aan dat zijn of haar ideeën niet serieus worden genomen. ‘Juist de leidinggevende kent de medewerkers het beste. Weet wie welke kwaliteiten heeft. Een slimmere inzet van leidinggevenden kan de motivatie en productiviteit binnen een organisatie snel naar een hoger niveau brengen.’