6 september 2018

CNV reageert op oproep brede actie “werknemers in de publieke sector verdienen meer waardering”

“Wij voeren actie voor de leraar, de ambulancebroeder en de gevangenisbewaarder. Wij voeren actie tegen de 2 miljard die nu verspild wordt en niet naar de werkers in de publieke sector gaat. Dus natuurlijk zijn we blij met de steun in de rug van een brede actie.”

CNV Connectief verenigt de CNV bonden in de publieke sector. Voorzitter Jan de Vries reageert op de oproep om op 2 oktober als publieke sector in actie te komen.

“Wij zeggen: ‘jij bent er elke dag voor anderen dus jij verdient respect en waardering’. Wij zetten ons hiervoor in. Met onze actie voor de jeugdzorg afgelopen week bijvoorbeeld, met de nieuwe cao die nu na lang onderhandelen voor de verpleeghuismedewerkers op tafel ligt. Een brede actie kan daarbij een steun in de rug zijn voor politici die nog niet zien en horen dat het echt tijd is om te investeren in de publieke sector voor het behoud van alles wat ons dierbaar is in dit land. De zorg, de veiligheid, het onderwijs en andere publieke diensten. Met en voor onze leden zit het CNV aan tafel, voert waar nodig actie en bereikt zo resultaten voor de werknemers in de publieke sector. Waar zij zich ook zelf laten horen, ook op 2 oktober, juichen wij dat toe.”