Al het nieuws

CNV: voortgang Pensioenakkoord ‘gaat over lange weg’

Het CNV is het met minister Koolmees eens als die de Tweede Kamer vertelt dat de uitwerking van het Pensioenakkoord vordert. Koolmees hoopt op afronding dit voorjaar. Het CNV is optimistisch, maar ook voorzichtig: ‘Voortgang ja, maar de weg is lang en er is nog veel te doen en te onderzoeken.’ Net als de minister betitelt het CNV het proces van uitwerking van dat pensioenakkoord als ‘constructief’.

Toekomstig pensioenstelsel

Hoe moet het nieuwe pensioencontract eruitzien en hoe zorgen we ervoor dat de verplichtstelling overeind blijft in een nieuw stelsel? Onder andere die vragen wachten nog op antwoord. Ook de compensatie van pensioendeelnemers voor nadelige effecten in een nieuw stelsel is zo’n hobbel op de weg. De rekenrente is eveneens nog steeds onderwerp van gesprek. De speciale stuurgroep moet het pensioenakkoord verder uitwerken. De minister beloofde de Tweede Kamer in december dat die uitwerking – op hoofdlijnen – er is, voor de zomer.

Inkleuring witte vlekken

Het CNV heeft in het akkoord speciale aandacht gevraagd voor de zogenoemde witte vlekken. Daarmee worden werknemers en branches bedoeld die nu geen pensioenregeling hebben, bijvoorbeeld facilitair contactcenter medewerkers (callcenters). Het gaat alleen daar al om ruim 30.000 werknemers; in totaal zelfs om honderdduizenden werkenden.

Nabestaanden

Ook het nabestaandenpensioen moet worden ondergebracht in een eventueel nieuw pensioenstelsel. De Stichting van de Arbeid (het overlegorgaan tussen overheid, werkgevers en vakbonden) onderzoekt dit vraagstuk. Dit voorjaar moet dat leiden tot een antwoord. Het CNV pleit in ieder geval voor een verbeterde volksverzekering: een ANW-(nabestaanden)uitkering die niet van het inkomen afhankelijk is en ten minste 3 jaar lang na overlijden van de partner wordt uitgekeerd. Het kabinet wil de ANW-uitkering verder versoberen. Nu ontvangt gemiddeld 30% van de nabestaanden een ANW-uitkering.

Pensioen voor zzp’ers

Zelfstandige ondernemers zouden ook moeten kunnen aansluiten bij een pensioenregeling. Dat is goed voor henzelf én goed voor het pensioenstelsel. Minister Koolmees wil onderzoeken of zij zich vrijwillig kunnen aansluiten bij een pensioenregeling van de branche of onderneming waarin ze werken.

Het CNV is blij dat er ruimte komt voor experimenten. De pensioensector onderzoekt nu welke mogelijkheden er al zijn of moeten worden ontwikkeld. Wat het CNV betreft begint een experiment zo snel mogelijk.

Focus op doelen pensioenakkoord

Patrick Fey, pensioenbestuurder bij het CNV, geeft aan dat er veel werk wordt verzet om de uitwerking van het pensioenakkoord handen en voeten te geven. ‘De doelen uit het pensioenakkoord, zoals een koopkrachtig pensioen voor werknemers en pensioengerechtigden, moet worden gehaald. Dat is voor ons de belangrijkste prioriteit. De uitwerking is en blijft erg ingewikkelde materie waarbij de ene beslissing leidt tot ingrijpende gevolgen en andersom net zo. Daarin moet je dus telkens elk onderdeel zo zorgvuldig mogelijk afwegen. We moeten immers alle stappen kunnen uitleggen aan de mensen. En om hen gaat het uiteindelijk.’