CNV: werknemer moet sneller en beter meeprofiteren van bedrijfswinst

Het kabinet moet het sneller mogelijk maken dat werknemers fiscaal voordelig meedelen in de bedrijfswinst. Hiervoor pleit het CNV.

Piet Fortuin, CNV-voorzitter: ‘Nu de lonen onder druk staan en de inflatie torenhoog is, is het noodzakelijk dat werknemers beter en sneller meeprofiteren van de vaak hoge bedrijfswinst. Dit kan een werknemer al gauw 1000 euro extra per jaar opleveren. Werkgevers profiteren hier zelf ook direct van: bedrijven met winstdeling, werknemersaandelen of opties presteren beter, zijn innovatiever en hebben een hogere productiviteit, blijkt uit internationaal onderzoek. Bovendien is er minder verloop en is het personeel tevredener.’

Minder dan 10% bedrijven
Bij minder dan 10% van de Nederlandse bedrijven, delen medewerkers momenteel mee in de winst, blijkt uit een economische CNV-analyse op basis van wetenschappelijk onderzoek. Nederland presteert hierin ruim onder het Europees gemiddelde. In Frankrijk kent ruim 80% van de bedrijven een winstdelingsregeling. Landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland kennen fiscale stimuleringsregelingen voor aandelen. Zo nam Duitsland vorig jaar een wet aan waarmee het bedrag dat werknemers aan aandelen, certificaten of opties belastingvrij mogen ontvangen, werd verhoogd van 360 naar 1440 euro per kalenderjaar.

Werkvloer heeft nakijken
Bij de schaarse bedrijven waar nu sprake is van bedrijfsaandelen, opties of winstdeling, zien vooral directies en hoger management hun bankrekening groeien. De werkvloer heeft het nakijken. Werknemers hebben niet altijd toegang tot de juiste informatie op het gebied van de financiële gevolgen van bezit van aandelen en opties, blijkt ook uit de CNV-analyse.

Meer innovatie en loyaliteit
‘Meeprofiteren van de bedrijfswinst voor alle werknemers is nu nog on-Nederlands. Tijd om hier verandering in te brengen. Het opheffen van fiscale belemmeringen is een eerste klap die de overheid kan toedienen. Bedrijven verdienen dit terug door meer productiviteit, meer innovatie en meer loyaliteit. Belangrijk in een tijd van arbeidsmarktkrapte,’ aldus Fortuin.