Combi overgang en werk dringt door in Den Haag

Het thema overgang en werk begint ook in Den Haag door te dringen. Op 7 juli spraken ruim 30 mensen op het ministerie van SZW met elkaar over overgangsklachten en werk. CNV was daarbij.

‘We moeten toe naar genderinclusief veilig en gezond werken. Het is maatschappelijk urgent dat we hier aandacht aan besteden’, aldus Loes Mulder, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ze verwoordde daarmee de mening van alle gesprekspartners, variërend van vakbonden tot werkgeversorganisaties, van ministeries tot inhoudelijke experts.


NormaliserenGezamenlijk roepen de aanwezigen op om het thema overgang en werk te normaliseren en bespreekbaar te maken. Mannen en werkgevers moeten er meer kennis van krijgen en vrouwen moeten zelf de regie kunnen nemen. Vanuit werkgeverszijde kwam het geluid dat het nu tijd is om aandacht voor de overgang te verankeren in cao's. Projectleider van het CNV-project Open over de Overgang, Anneke Scheurink, strijdbaar: 'Daar zijn we klaar voor, dus daar zetten we inderdaad op in.'

Activiteiten CNV


CNV Connectief is al heel actief op dit gebied met webinars, podasts, een handreiking, tips voor werknemers, werkgevers en OR’en/MR’en. Je kunt ook meepraten in een community en je aanmelden voor de nieuwsbrief. Neem een kijkje op de themapagina, die hieronder vermeld staat.