6 januari 2021

Fusie tussen AC-HOP en CNV Connectief; welkom!

Per 1 januari 2021 zijn de bonden CNV Connectief en AC-HOP gefuseerd. Wij heten de leden van AC-HOP van harte welkom als lid van het CNV!

Achter de schermen wordt ook in dit jaar hard gewerkt aan het verwelkomen van de “nieuwe” CNV-leden. Zij ontvangen het blad Mijn Vakbond, en informatie over de fusie, in hun brievenbus. In de loop van januari wordt de administratie van AC-HOP overgedragen aan het secretariaat van de bond waar ze bij terechtkomen.

In december stemden de leden van AC-HOP in met deze fusie.

Lees ook: Welkom aan alle voormalige AC-HOP leden.