Al het nieuws

Kunnen vakantiedagen vervallen?

Janny werkt als verzorgende in een verpleegtehuis. Door de aanhoudende hoge werkdruk wordt ze ziek en is ze maandenlang uit de roulatie. De re-integratie verloopt stroef, omdat ze volgens de bedrijfsarts steeds een aantal uurtjes meer kan werken terwijl ze op sommige dagen amper uit bed kan komen. De opbouw in uren en taken gaat haar veel te snel en ze vraagt vakantie aan om even tot rust te komen. Ze heeft immers nog genoeg vakantiedagen over, omdat ze die gedurende ziekte niet heeft opgenomen. Althans dat dacht Janny. Haar leidinggevende geeft aan dat vakantiedagen van 2020 afgelopen 1 juli zijn komen te vervallen en ze niet genoeg vakantiedagen meer over heeft om de gewenste tijd op te nemen. Janny wist dat helemaal niet, ze was toch al die tijd ziek?

Voor Janny, en voor veel van onze leden, geldt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor wettelijke vakantiedagen is in de wet neergelegd dat die vervallen op 1 juli van het jaar nadat het is opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die in 2020 zijn opgebouwd zijn dus op 1 juli 2021 vervallen.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt de vervaltermijn die in de cao of bedrijfsregeling is opgenomen, soms wel 5 jaar. Is er geen cao, bedrijfsregeling of termijn opgenomen, dan mag je uitgaan van een vervaltermijn van 5 jaar.

Geldt de vervaltermijn ook als je langdurig (en volledig) ziek bent? Ja, in de regel wel. Het uitgangspunt is dat een werknemer zijn vakantiedagen opneemt, ook tijdens ziekte. Je wordt dan vrijgesteld van re-integratie en je kunt even tot rust komen. Het ligt anders indien je werkgever je niet in staat stelt om vakantie op te nemen en/of hij jou er niet tijdig op wijst dat je vakantie moet opnemen omdat deze anders komt te vervallen. Vooral die laatste meldplicht komen werkgevers vaak niet na, terwijl tegelijkertijd veelvuldig gebruik wordt gemaakt van verlofsystemen die zijn ingesteld om vakantiedagen op de vervaldatum te laten vervallen. Die dagen behoren in dit geval echter niet op 1 juli te vervallen. Gelukkig heeft Janny de juridische hulp van het CNV ingeschakeld en kon de jurist haar helpen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Janny haar vakantie alsnog kon opnemen.

Janny vroeg ook hoeveel vakantie-uren worden afgeschreven tijdens ziekte. Ze was namelijk maar voor 2 uur per dag hersteld gemeld en de overige contracturen ziekgemeld. Wordt er dan alleen afgeschreven voor het aantal waarvoor ze hersteld is gemeld? Het antwoord daarop is nee. Als je vakantie opneemt, wordt het volledige aantal contracturen van je vakantie-aanvraag afgeschreven. Neem je dus 1 week vakantie op en werk je normaal gesproken 36 uur per week, dan wordt er 36 uur afgeschreven. Tijdens ziekte bouw je namelijk volledig vakantie op en daarnaast ben je natuurlijk ook volledig vrij van werk en re-integratie.

Tot slot, neem je vakantiedagen op, dan hoort dat ten koste te gaan van het vakantiesaldo dat als eerste voor verval in aanmerking komt.

Word jij ook geconfronteerd met een dergelijke situatie? Neem dan contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 030-751 1001 of via het volgende mailadres: info@cnv.nl.