Al het nieuws

Let op met het WIA-voorschot

Bij de juristen van het CNV kwam de vraag binnen van Lieke uit Utrecht. Zij heeft vragen over het WIA-voorschot. Als gevolg van een tekort aan verzekeringsartsen, heeft haar WIA-keuring op zich laten wachten. Lieke heeft in de tussentijd een voorschot aangevraagd. Nu de keuring heeft plaatsgevonden en het blijkt dat ze geen aanspraak kan maken op een WIA-uitkering moet ze een deel van het voorschot terugbetalen. Ze is zeker niet de enige, en in veel gevallen kun je er niets aan doen. Het goede nieuws: in sommige gevallen hoef je niet terug te betalen.

In theorie moet een zieke werknemer in week 91 van de arbeidsongeschiktheid een plan van aanpak, de eerste jaar evaluatie en de eindevaluatie doorzenden aan UWV. De werkgever stuurt dan uiterlijk in week 93 het reintegratieverslag door aan UWV. Binnen twee weken ontvangt de werknemer een ontvangstbevestiging van de stukken en binnen 8 weken vindt er dan, in de regel, een WIA-beoordeling plaats. Daarna weet de werknemer of hij/zij aanspraak maakt op een WIA-uitkering. De praktijk is echter anders.

Helaas zien wij in de praktijk dat deze beoordeling pas veel later plaatsvindt en werknemers dus, ver na het doorlopen van de 104 weken wachttijd, nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.

Oplossing met nadelen

Mocht UWV niet toekomen aan een tijdige beoordeling dan wordt er contact opgenomen met de werknemer, met de vraag of er een WIA- voorschot moet worden verstrekt. Op zich is dat prettig, want de werkgever hoeft geen loon meer te betalen na 104 weken(*), en zo houdt de werknemer een inkomen. Maar het kan leiden tot problemen, en wel op de volgende vlakken:

- Na de WIA-keuring kan blijken dat je geen aanspraak hebt op een WIA-uitkering, en dan moet je aanspraak maken op een WW-uitkering. Hoewel in veel gevallen het WIA- voorschot dan verrekend zal worden met de WW-uitkering kan het gebeuren dat het WIA-voorschot hoger was, dan de WW-uitkering waar de werknemer recht op heeft.

- Het kan ook zo zijn dat er in het geheel geen aanspraak is op een WW-uitkering of bijstandsuitkering, waardoor het verstrekte voorschot (dat dus mogelijk al maandenlang is verstrekt), niet verrekend kan worden met een andere uitkering oftewel: moet worden terugbetaald.

- Tot slot kan het gebeuren dat het voorschot langer wordt verstrekt dan waar de werknemer qua uitkeringsduur recht op heeft. Dat kan als de WIA-beoordeling nog niet gereed is op het moment dat het recht op de uitkering afloopt.

Niet terugbetalen

Lieke is geschrokken van de beslissing dat ze moet terugbetalen. Hoewel het een voorschot was, maar er geen ander inkomen was, heeft zij het voorschot besteed aan haar levensonderhoud. Bovendien kon Lieke er niets aan doen dat de keuring zolang op zich heeft laten wachten. Daarom is in bovenstaande situaties afgesproken dat het teveel betaalde voorschot niet wordt teruggevorderd. Behalve als het aan de werknemer zelf te wijten is dat die vordering ontstond, bijvoorbeeld door niet mee te werken aan de WIA-beoordeling. Dit beleid geldt voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Word jij ook geconfronteerd met een terugvordering van je WIA-voorschot? Neem dan contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 18.00 te bereiken via telefoonnummer: 030-751 1001 of via het volgende mailadres: info@cnv.nl.

*in sommige cao’s heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting tot aan het einde van het dienstverband. Mocht dat bij jou aan de orde zijn en je krijgt een WIA-voorschot, meldt dan bij je werkgever dat je een voorschot krijgt van het UWV. De werkgever zal het WIA-voorschot weer verrekenen met jouw loon. Hiermee voorkom je dat je later alsnog weer aan je werkgever een terugbetalingsverplichting hebt. Het is namelijk in die situaties niet aan de orde dat je én loon ontvangt én een WIA-voorschot.