Mag een werkgever je niet volledig beter melden na ziekte?

Het komt soms voor dat een werknemer zich beter wil melden na ziekte, en een werkgever dat niet direct wil doen. Waarom is dat? En mag dat wel? Onze CNV-juristen leggen het je uit.

Kortgeleden meldde zich een lid, Jeroen, met een situatie bij CNV waar hij zich geen raad mee wist. Jeroen is ruim een jaar ziek geweest. Na een lang traject verloopt zijn re-integratie tegen het einde voorspoedig en maakt hij afspraken met de bedrijfsarts omtrent zijn herstel. Met de bedrijfsarts wordt een concrete herstelmelding afgesproken, waarna Jeroen zich ook hersteld meldt bij zijn werkgever. Ondanks dat hij zich herhaaldelijk beter meldt, wil de werkgever Jeroen niet volledig hersteld verklaren. De werkgever wenst de duurzaamheid van zijn herstel te toetsen voor een periode van 6 weken alvorens Jeroen volledig beter gemeld zal worden. Tijdens deze periode mag Jeroen op geen enkele wijze verlof opnemen. Jeroen stelt terecht de vraag of dit juridisch gezien wel mag. Omdat hij er zelf niet helemaal uitkomt, klopt hij aan bij het CNV.

In onze praktijk komen wij regelmatig kwesties tegen waarbij een werkgever een werknemer niet direct beter wenst te melden of de werknemer voor een klein percentage (administratief) ziek houdt, tot dat de werknemer heeft bewezen duurzaam hersteld te zijn.

Waarom wil de werkgever de werknemer niet beter melden?

Tijdens ziekte van een werknemer geldt er een loondoorbetalingsverplichting voor een werkgever. Deze loondoorbetalingsverplichting duurt in eerste instantie maximaal twee jaar. Wanneer een zieke werknemer zich beter meldt en vervolgens na vier weken opnieuw ziek uitvalt, begint de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte meestal weer van voren af aan.

Een werkgever kan twijfelen of een werknemer wel echt volledig hersteld is. Dat kan verschillende redenen hebben. Uit voorzorg start werkgever een zogenoemd duurzaamheidstraject. De werkgever stelt dan de voorwaarde dat de werknemer voor een bepaalde periode zijn eigen werkzaamheden volledig uitvoert zonder uitval of verlof op te nemen, alvorens de werkgever de werknemer hersteld meldt. De werkgever test, uit voorzorg, als het ware de duurzaamheid van het herstel. Dit doet de werkgever om zoveel mogelijk te voorkomen dat een werknemer na vier weken opnieuw ziek wordt en er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting start.

Mag een werkgever dit doen?

Jeroen stelt terecht de vraag of dit juridisch gezien wel toegestaan is. Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in beginsel zelf bepaalt wanneer en of er sprake is van ziekte en van herstel. Bij twijfel vanuit de werkgever is het oordeel van de bedrijfsarts leidend. Indien nodig kan er ook nog een deskundigoordeel bij het UWV aangevraagd worden.

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden hier ook nog een duidelijke visie op gevormd. Het Hof heeft gesteld dat een werkgever een werknemer niet administratief ziek mag houden, enkel en alleen omdat er vermoedens bestaan dat herstel niet duurzaam is. Een dergelijke bepaling opnemen in het verzuimprotocol is daarom niet toegestaan. Zolang er geen medisch objectiveerbaar oordeel aanwezig is waarom een werknemer arbeidsongeschikt is, dient de werkgever de werknemer arbeidsgeschikt te melden.

Het antwoord op de vraag van Jeroen is hiermee beantwoord. Nee, zijn werkgever mag aan zijn herstelmelding geen duurzaamheidsvoorwaarde hangen. Dat is niet toegestaan. De werkgever dient een werknemer die zich in overleg met de bedrijfsarts volledig hersteld meldt, beter te melden zonder voorafgaand de duurzaamheid van het herstel te willen toetsen.

Mocht jouw werkgever jouw betermelding ook in twijfel trekken en de duurzaamheid van jouw herstel willen toetsen, neem dan contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken via het telefoonnummer : 030-751 1001 of stuur een e-mail naar info@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.