27 maart 2018

Missie en strategie CNV Connectief

Jij bent er voor anderen, wij zijn er voor jou! De uitvoering daarvan vraagt een gezonde, levendige, zichtbare en innovatieve vakvereniging. De nieuwe missie en strategie van CNV Connectief dragen daaraan bij. Leden, medewerkers, raad van toezicht en bestuur hebben samen aan deze missie en strategie gewerkt. Vervolgens is dit stuk door de algemene vergadering van 22 november 2017 unaniem als de koers voor de komende jaren vastgesteld.

Met onze leden en medewerkers gaan wij hier nu handen en voeten aan geven. Ophalen van en vertalen naar de werkvloer. Wilt u ook meedoen? Hartelijk welkom!

Namens het bestuur,

Jan de Vries, voorzitter

Download de missie en strategie.