Moet mijn werkgever mijn scholing betalen?

Joep is nog bezig met het afronden van zijn lerarenopleiding, maar staat sinds kort onbevoegd voor de klas. Zijn vriendin Sanne werkt in de zorg als verzorgende IG. Beiden zijn ambitieus en willen doorgroeien in hun vakgebied. Zij hebben gehoord dat op 1 augustus 2022 de wet veranderd en vragen de juristen van het CNV om advies. Waar hebben ze nu recht op?

Op 1 augustus 2022 treedt de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Een hele mond vol. Een van de gevolgen van deze wet, is dat de scholingsplicht van werkgevers belangrijker wordt. Werknemers hebben meer rechten ten aanzien van hun scholing en in veel gevallen kan een werkgever gemaakte studiekosten niet zonder meer terugvorderen bij vertrek van de werknemer naar een nieuwe werkgever.

Hoe zit het dan precies? De wet houdt in dat een werkgever de werknemer in staat moet stellen om kosteloos verplichte scholing te volgen die hij nodig heeft voor het werk waarvoor de werknemer is aangenomen. Kosteloos houdt in dat de werknemer geen opleidingskosten hoeft te betalen (of terug te betalen bij vroegtijdig vertrek) en dat hij de opleiding onder werktijd mag volgen. Het moet wel gaan om een opleiding die noodzakelijk is voor het werk waarvoor de werknemer is aangenomen. Ben je ambitieus en wil je bijvoorbeeld specialist worden in jouw vakgebied, dan geldt deze verplichte scholingswetgeving niet. Hiervoor blijft het noodzakelijk dat je afspraken maakt tussen jou en je werkgever.

Wat is dan een verplichte scholing die nodig is voor het werk? Hierover bestaat nog enigszins onduidelijkheid. Dit geldt voor scholing die verplicht is op basis van wetgeving of cao, maar ook voor scholing die noodzakelijk is om bijvoorbeeld herplaatst te worden indien een werknemer boventallig dreigt te worden of om een andere reden moet worden herplaatst. (Beroeps)opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie vallen er juist weer niet onder.

Hoe zit het dan precies voor Joep en Sanne? Inmiddels is duidelijk geworden dat de opleiding van Joep die nodig is om bevoegd voor de klas te staan niet valt onder de nieuwe wetgeving. Dit is een beroepsopleiding die nodig is voor het behalen van een beroepskwalificatie. Zowel de wet als de cao verplichten de werkgever niet om de lerarenopleiding aan Joep te verstrekken om voor de klas te mogen staan. Hetzelfde geldt voor Sanne. Er is geen wettelijke plicht om haar een opleiding te laten volgen op basis waarvan zij haar functie uit mag oefenen.

Heb jij vragen over werk en inkomen? Neem contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur op 030-7511003 of via het volgende mailadres: info@cnv.nl

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.