26 november 2020

Nieuwe mijlpaal pensioendossier

Goed nieuws voor iedereen die eerder wil stoppen met werken. De Tweede Kamer stemde dinsdag 17 november in met de regelingen voor vervroegd uittreden en verlofsparen. Dit betekent dat alle werkenden 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken. Eerder kon dat ook, maar moest de werkgever daarvoor een boete betalen.

Deze afspraak is dus hard nodig. Voor veel mensen met een zwaar beroep is doorwerken tot de AOW-leeftijd onhaalbaar. Het CNV heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor deze regeling. Belangrijk is dat nu in de cao afspraken gemaakt worden hoe dit per sector wordt ingevuld. In een aantal cao’s zijn zulke afspraken al gemaakt, zoals de bouw, zorg en industrie. De Eerste Kamer moet voor 1 januari instemmen met dit voorstel. We hebben er alle vertrouwen in dat dit lukt.

Door alle CNV-inzet bij pensioenacties en publiciteit hebben we goede afspraken kunnen maken in het pensioenakkoord van 2019. Nu verzilveren we weer één van die afspraken. Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar: ‘Dit is de derde afspraak uit het pensioenakkoord die nu in wetgeving is vastgelegd. Wij zijn blij dat hiermee tienduizenden mensen met een zwaar beroep eerder van een welverdiend pensioen kunnen genieten.’

Al eerder is geregeld dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt door een aangepaste koppeling aan de levensverwachting. Vorig jaar is ook besloten om de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen. Daardoor zal ook op de langere termijn de AOW-leeftijd minder snel oplopen en krijgt iedereen langer recht op AOW.