2 mei 2016

Oproep voor leden met bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

Onlangs zijn er juridische procedures gevoerd over de einddatum van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. De uitspraken in deze procedures maken het mogelijk om in sommige situaties de einddatum van de bovenwettelijke uitkering te verlengen tot een datum na de 65-jarige leeftijd en mogelijk zelfs tot de AOW-datum.

WWplus verlengt de uitkering echter niet automatisch. Daar is een bezwaarprocedure of herzieningsverzoek voor nodig. Hier wil CNV Onderwijs je graag bij helpen. Daartoe vind je hier een rekentool (klik rechtermuisknop en kies voor de optie Opslaan om de tool te kunnen gebruiken/de tool werkt alleen in Internet Explorer). Door middel van deze rekentool kun je zien of je in aanmerking komt voor verlenging van de uitkering. Dat is in ieder geval niet het geval als je op de datum van ontslag jonger was dan 56 jaar en 5 maanden. Voldoe je volgens de tool aan de voorwaarden voor een langere uitkering, stuur het volgende naar ons op:

  • De ingevulde rekentool
  • De getekende machtiging (die je kunt vinden in de rekentool)
  • Een kopie van de toekenningsbeschikking van de bovenwettelijke uitkering

Stuur bovenstaande gegevens naar ib-cnv-onderwijs@cnv.nl of naar CNV Onderwijs, afdeling IB, Postbus 2510, 3500 GM te Utrecht onder vermelding van ‘verlenging bovenwettelijke uitkering’. Onze juridische afdeling zal vervolgens namens jou een herzieningsverzoek indienen bij WWplus.

Voldoe je blijkens de tool niet aan de voorwaarden voor een langere uitkering? Dan zullen wij geen herziening voor je indienen. Afhankelijk van de uitkomst van procedures die op dit moment bij de Centrale Raad van Beroep gevoerd worden, heeft een herzieningsverzoek mogelijk in de toekomst wel zin. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij onze leden hier uiteraard over informeren.

Ben je geen lid? Ook dan helpen wij je graag. Word je lid voor ten minste één jaar, dan zullen wij de procedure gratis voor je voeren. Voor overige juridische vragen is ons reglement onverkort van toepassing.