26 november 2019

‘Participatiewet totaal mislukt’

De participatiewet is totaal mislukt. Voor een kwetsbare groep mensen is de arbeidsmarkt overhoop gehaald zonder enig resultaat. Een grondige herziening van de wet is nodig. Daarnaast moet de functionaliteit van de sociale werkvoorziening weer terugkomen. Dat is de reactie van het CNV op de vandaag gepresenteerde evaluatie Participatiewet.

‘Ondanks de enorme groei van de werkgelegenheid, staan er nog steeds duizenden mensen aan de kant. Het aantal werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt, stijgt niet. De baankansen voor de doelgroep die voorheen in de sociale werkvoorziening werkten is zelfs afgenomen. Ook stijgt het aantal mensen dat vanuit de bijstand een baan vindt nauwelijks, met slechts 1,5%. We kunnen dus niet anders concluderen dat de participatiewet totaal mislukt is ,’ aldus Willem Jelle Berg, CNV-bestuurder.

‘Vanuit een constructieve houding heeft het CNV lang meegedacht over verbeteringen van de Participatiewet. Echter, de uitkomsten van dit onderzoek zijn zo negatief dat we niet anders kunnen concluderen dat deze wet faliekant is mislukt.’

Werk loont niet
Het kabinet stelt daarnaast dat werk moet lonen. Berg: ‘Door de huidige regelingen voor jonggehandicapten, loont werk echter helemaal niet. Zeer onwenselijk, juist voor een kwetsbare groep die graag aan het werk gaat en deelneemt aan de maatschappij.’

Aan de slag
Het CNV pleit ervoor dat de functionaliteit van de sociale werkvoorziening terug moet komen om ervoor te zorgen dat een grote groep kwetsbare mensen weer aan het werk kan. Kabinet én werkgevers moeten daarnaast de handen ineens slaan om overige arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden snel aan het werk te krijgen. ‘Het aantal vacatures is hoger dan ooit én nooit eerder waren er zoveel middelen beschikbaar om deze groep naar werk te begeleiden. Voor werkgevers is er dus geen excuus meer om deze groep in dienst te nemen. Aan de slag dus,’ stelt Berg.