14 april 2020

Pas op de plaats voor meeste cao-onderhandelingen

De coronacrisis heeft ook invloed op cao-onderhandelingen. Door de richtlijnen van het RIVM is het op dit moment niet mogelijk om fysiek aan tafel te overleggen met werkgevers. De Stichting van de Arbeid, waar CNV samen met de andere bonden en werkgeversorganisaties deel van uitmaakt, heeft daarom besloten dat waar mogelijk, cao-overleg wordt uitgesteld.

CNV kan zich hierin vinden, omdat wij het belangrijk vinden om op een goede manier, weloverwogen afspraken te maken met werkgevers over loon, verlof en andere belangrijke arbeidsvoorwaarden. In een enkel geval kan wel besloten worden om een cao af te sluiten, bijvoorbeeld omdat alle partijen voor de coronacrisis al dicht bij een akkoord zaten. Wanneer een cao verloopt, is het uitgangspunt dat in principe de huidige arbeidsvoorwaarden blijven gelden. Maak je je zorgen of heb je hierover een vraag of signaal? Neem dan contact op met jouw bestuurder.

Informeel en formeel (de)centraal overleg gaat door
Dat we grotendeels een pas op de plaats maken met cao-onderhandelingen, betekent niet dat we werkgevers niet meer spreken. Informeel en formeel (de)centraal overleg gaat op afstand gewoon door via bijvoorbeeld Skype of Teams. Juist ook nu om signalen en knelpunten rond deze crisis snel te kunnen agenderen. De coronacrisis heeft een enorme impact op het werk in de publieke sector en op de economie. Heel Nederland zet zich op dit moment in om zo goed mogelijk de crisis door te komen. Gezond en veilig werken staan daarbij altijd voorop! Wij hebben veel respect en bewondering voor de enorme inzet en flexibiliteit waarmee mensen hun werk doen.

Zoek je antwoorden
Weet dus dat wij ondertussen in onze (online) gesprekken met werkgevers en de overheid op komen voor jouw belangen. Heb jij vragen of zorgen over jouw werk? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op met CNV Info tel. 030 7511003 (op werkdagen tussen 8 en 18 uur bereikbaar).

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in jouw cao-traject houden we je daar uiteraard van op de hoogte.