5 juni 2019

Pensioenakkoord goed voor jong en oud

Beste leden,

Er is een principeakkoord over de pensioenen! Dankzij jouw hulp en de massale acties in de afgelopen maanden.

CNV, collega-vakbonden, werkgevers en kabinet bereikten een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. De pensioenacties en publiciteit in de afgelopen maanden maakten dat minister en werkgevers weer aan tafel kwamen en bereid waren om met ons goede afspraken te maken. Hieronder de belangrijkste punten.

AOW-leeftijd bevriest voorlopig
De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden gaat tot en met 2021 niet omhoog. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel, maar langzamer dan nu het geval is. De huidige koppeling aan de stijging van de levensverwachting wordt losgelaten. Een jaar stijging van de levensverwachting betekent niet meer automatisch ook een jaar langer werken. Een jaar langer leven zal neerkomen op 8 maanden langer werken.

Eerder stoppen kan weer
Het wordt mogelijk om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen. Hierdoor ontstaan op sectorniveau extra mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Zeker voor mensen met een zwaar beroep is dit een belangrijke afspraak. Hiervoor moeten wel afspraken gemaakt worden (voor een hele sector, organisatie of individueel) met de werkgever.

Korting van tafel
Het bereikte pensioenakkoord haalt de dreigende kortingen op pensioenuitkeringen voor de meeste pensioenfondsen van tafel. Door het akkoord kunnen de pensioenen eerder omhoog gaan, maar ook eerder omlaag. Gemiddeld zal het pensioen echter vaker omhoog gaan, dan omlaag.

Pensioenopbouw verandert
Voorheen betaalden jongeren het pensioen van oudere werknemers. De betaalde premie voor jongeren en ouderen wordt nu gelijk en is voor de eigen pensioenopbouw bestemd. Oudere werknemers worden volgens het nu gesloten akkoord wel gecompenseerd. Een stuurgroep met overheid en sociale partners gaat dit verder uitwerken en toetsen of dit mogelijk is voordat deze nieuwe regeling wordt ingevoerd.

Zzp’ers
In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers moet komen. Het nieuwe stelsel zal het makkelijker maken voor zzp’ers om zich aan te sluiten bij bestaande pensioenregelingen, maar een wettelijke plicht komt er niet.

Een wettelijke verplichting voor pensioenopbouw bleek nu niet haalbaar. Wel wordt nog gekeken naar meer mogelijkheden voor pensioenopbouw door zzp’ers.

Waarom dit akkoord?
Met het maken van deze afspraken hebben we als CNV een toekomstbestendig pensioen kunnen regelen voor werkenden, jongeren en gepensioneerden. Daarom is het CNV positief over het bereikte resultaat. Gisteravond hebben vertegenwoordigers van de ledengroepen van CNV Connectief (bestaande uit CNV Onderwijs, CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn) al aangegeven dit principeakkoord te steunen. Nu is het woord aan jou als lid.

In gesprek met leden
Het CNV gaat over dit principeakkoord in gesprek met jullie als leden. Dat doen we van 19.00 tot 21.00 uur in:
Drachten, dinsdag 11 juni, Van der Valk-hotel.
Utrecht, woensdag 12 juni, CNV-kantoor Utrecht.
Dordrecht, donderdag 13 juni Van der Valk-hotel.
Eindhoven, vrijdag 14 juni, Van der Valk-hotel.

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via onze website. Leden kunnen tot en met 14 juni hun stem uitbrengen over het bereikte principeakkoord. Zij hebben hierover al bericht gehad. Houd ook de website de komende tijd in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

Zoals aan het begin al gemeld, dit pensioenakkoord kwam er niet alleen door de inzet van vakbonden, werkgevers en ministers. Het waren juist ook de acties van al die vakbondsleden die duidelijk maakten dat er iets moest komen. Dat is gelukt! Dank voor jouw inzet!

Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Vakcentrale
Jan de Vries, voorzitter CNV Connectief (bestaande uit CNV Onderwijs, CNV Overheid, CNV Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn).

Klik hier voor de volledige tekst

Klik hier voor de publieksversie

Lees hier de Kamerbrief van minister Koolmees over het principeakkoord nieuw pensioenstelsel.

Lees hier de veelgestelde vragen over het pensioenakkoord

Lees hier waarom het CNV positief is over dit pensioenakkoord