6 januari 2021

Pensioenkortingen van de baan

2021 begint met goed pensioennieuws. Deze week maakten de grootste pensioenfondsen bekend dat de pensioenuitkeringen stabiel blijven en er dus niet gekort hoeft te worden. De minimumdekkingsgraad blijft op 90%.

‘We zijn erg blij met dit nieuws. Een mooie start van 2021. Het CNV heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt tegen onnodig korten. Fijn dat dit resultaat er nu is. Een boost voor het vertrouwen in het pensioenstelsel,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

Het tegengaan van de kortingen was een harde kluif. Fey: ‘We kampen immers met zeer lage rentes. Daar kwam het turbulente coronajaar nog eens bovenop. Ook voor 2021 staan er weer grote uitdagingen op stapel. De verdere uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel en het nabestaandenpensioen. Ook dit jaar zetten we alles op alles om het beste resultaat voor alle pensioendeelnemers – van jong tot oud – te realiseren.’