11 december 2017

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving

Twintig organisaties, waaronder CNV Zorg & Welzijn doen een pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving door meer samenhang in initiatieven en projecten voor ouderen. Daarmee moet er meer oog zijn voor het welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Met het pleidooi, dat 20 november werd overhandigd aan minister De Jonge van VWS, jagen de partijen samen de beweging naar zo’n samenleving aan.

Voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, Jan de Vries, ondersteunt dit pleidooi van harte: ‘Medewerkers in zorg en welzijn willen het beste voor ouderen en dragen daarin bij door het geven van liefdevolle zorg en aandacht. Ons pleidooi is dat zij daarvoor voldoende tijd en ruimte krijgen. Onze leden worden ook oud en willen ook zelf zorg ontvangen door voldoende en vitale medewerkers, want zorg blijft mensenwerk. Daarom is het goed dat ouderen en werkenden in dit pleidooi samen optrekken.’

Minister De Jonge zei bij de overhandiging dat er veel herkenbare zaken in het pleidooi staan. Hij ziet het pleidooi als een onderbouwing van het kabinetsbeleid. Aandacht voor de positie van kwetsbare ouderen is goed, aldus De Jonge.

Concrete acties van de overheid

De coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving versterkt zelf de beweging naar zo’n samenleving door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Maar er is meer voor nodig. In het pleidooi vragen de partijen landelijke en lokale overheid om concreet in te zetten op aandacht, tijd en passende zorg; informele zorg; samenhang en afstemming; woonaanbod. Deze acties komen uit het Rapport kwetsbare ouderen, dat Patiëntenfederatie Nederland in het voorjaar 2017 heeft opgesteld, in samenwerking met de coalitie. Het rapport is gebaseerd op een meldactie onder ouderen, hun naasten en hulpverleners.