Al het nieuws

Post van het UWV: via de berichtenbox of de reguliere post?

Marlies heeft vandaag post ontvangen van het UWV. Ze is sinds 2 jaar ziek en heeft recentelijk een WIA-keuring ondergaan bij het UWV. UWV heeft besloten dat zij een IVA-uitkering toegekend krijgt, omdat is gebleken dat Marlies volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Marlies is enigszins verbaasd dat zij dit toekenningsbesluit via de reguliere post krijgt en niet via haar berichtenbox op MijnUWV waarin zij de afgelopen periode de correspondentie vanuit het UWV ontving. Hoe zit dat precies? Marlies vraagt zich af wanneer zij post van het UWV via de reguliere post ontvangt en wanneer in haar berichtenbox op MijnUWV.

De juridisch adviseur van CNV stuurt Marlies ter uitleg een overzicht over welke onderwerpen het UWV bericht per post, wat het verschil is tussen een brief of een besluit en wanneer volgens de wet en de UWV-beleidslijn een poststuk elektronisch of per reguliere post moet worden verzonden.


Over welke onderwerpen verstuurt UWV post?

UWV is het uitvoeringsorgaan voor o.a. werknemersverzekeringen (waarop de dienstverlening van CNV zich richt) binnen het sociale zekerheidsstelsel. Dit betreffen de volgende werknemersverzekeringen:

- Ziektewet (ZW)

- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO)

- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

- Werkloosheidswet (WW)

- Wet arbeid en zorg (WAZO)


Een brief of een besluit

Als post van het UWV wordt ontvangen, is het altijd belangrijk om goed na te gaan of het een brief is waarin nader wordt geïnformeerd of informatie wordt opgevraagd óf dat het een besluit is dat is gericht op een rechtsgevolg. Voorbeelden van besluiten zijn de toekenning van een WIA-uitkering of het stopzetten van een ZW-uitkering. In de laatst genoemde situaties spreken we over besluiten waartegen bezwaar kan worden gemaakt.


Elektronische berichtenbox of reguliere post

In de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)) en de daaruit voortvloeiende Beleidsregel elektronische communicatie UWV is geregeld dat de communicatie tussen UWV en de burgers elektronisch plaatsvindt. Hierop zijn uitzonderingen gemaakt voor speciale groepen burgers, bijzondere omstandigheden of bijzondere berichten. UWV heeft zelf beleid opgesteld waarin deze uitzonderingen zijn opgenomen. De volgende besluiten mogen niet uitsluitend elektronisch worden verzonden:

  • klacht-, bezwaar- of gerechtelijke procedures;
  • het opleggen van een maatregel of bestuurlijke boete;
  • verrekenen van een terugvordering of boete met de uitkering.

De toekenning van WIA-uitkering, WAO-uitkering en afwijzing van deze uitkeringen mogen alleen per reguliere post worden toegezonden.

Besluiten gericht op de ZW, de WAZO, de WW en andere besluiten in het kader van de WIA en WAO (anders dan de toekenning en de afwijzing van de WIA-uitkering en WAO-uitkering) mogen wel middels de elektronische berichtenbox worden verzonden.


Tips

Het is dus opletten geblazen op welke wijze UWV correspondeert. Het is daarom belangrijk om niet alleen de brievenbus, maar ook de elektronische berichtenbox goed in de gaten te houden. In MijnUWV kan een notificatie worden aangezet, zodat er een bericht in de privémailbox binnenkomt, wanneer UWV correspondeert via de elektronische inbox.

Heb je een besluit gekregen van het UWV en ben je het daar niet mee eens? Neem dan contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 030-751 1003 of via het volgende mailadres: cnvinfo@cnv.nl.