4 juni 2019

Reactie CNV op brief Van Ark: ‘Gotspe dat overtredende gemeentes vrijuit gaan’

‘Het is een gotspe dat veel gemeentes te weinig beschut werk aan arbeidsgehandicapten bieden. Terwijl dit sinds 2017 wel hun plicht is. Staatssecretaris Van Ark moet deze gemeentes hard aanspreken op hun wettelijke plicht. In plaats daarvan beloont ze hen door uitstel te geven en weer het zoveelste onderzoek in te stellen.’ Dit stelt Willem Jelle Berg, CNV-bestuurder als reactie op de vandaag verschenen brief ‘Stand van Zaken beschut werk’.

De staatssecretaris heeft tevens een brief gestuurd over het Breed Offensief. Het doel van het Breed Offensief is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Van Ark maakt het op veel manieren nu makkelijker om deze groep in dienst te nemen, na overleg met sociale partners en cliëntenorganisaties.

Sinds 2015 geldt de banenafspraak waarin is afgesproken dat werkgevers 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een beperking. Vooralsnog staat de helft van deze groep aan de kant. Slechts 10% van de werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

‘Onbestaanbaar dat in hoogconjunctuur-tijden nog zoveel mensen aan de kant staan. Werkgevers zijn nu aan zet om deze groep in dienst te nemen. Zij kunnen zich niet meer verschuilen achter de bureaucratie. Alles staat op groen om deze groep een kans te bieden. Aan het aantal vacatures kan het niet liggen,’ aldus Berg.