19 juni 2020

Reactie CNV op uitstel stemming FNV

Het CNV heeft kennisgenomen van het FNV-besluit om de stemming over de pensioenakkoorduitwerking uit te stellen. Op 3 juli vindt er alsnog stemming plaats.

Het CNV hoopt uiteraard op een goede uitslag bij de FNV. De hoogste ledenvertegenwoordiging van de CNV-bonden hebben vorige week vrijdag en afgelopen maandag ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Zowel het CNV-bestuur als de ledenvertegenwoordiging staan nog steeds achter de uitwerking van dit akkoord. Kaderleden van het CNV, die ook vertegenwoordigd zijn bij onze ledenraadpleging, hebben de afgelopen maanden actief meegestuurd bij de uitwerking van dit akkoord. Deze uitwerking biedt een goed perspectief op een toekomstbestendig pensioenstelsel voor zowel jong en oud.