13 november 2017

Reaktie Maurice Limmen op Prinsjesdag: laat ouderen structureel meedelen in de groei

Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de begroting voor het komende jaar presenteert. Dit jaar gaat die begroting vooral over de vraag wie er profiteert van de groeiende economie.  Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, reageert: ‘De bedrijfswinsten gieren door het dak, maar de onzekerheid in de samenleving neemt alleen maar toe. Dat kan niet zo zijn. Nu het eindelijk beter gaat met Nederland moet iedereen kunnen profiteren van die welvaart, zeker de middengroepen die in de crisis de grootste offers gebracht hebben. Echte groei reflecteert zich in vaste banen en fatsoenlijk loon.’

Laat ouderen structureel meedelen in de  groei
Limmen: ‘Ouderen met een klein pensioen blijven achter bij de algemene koopkrachtstijging en mensen met een pensioen van gemiddeld 37.000 euro of meer gaan er zelfs op achteruit. Dat kan niet zo zijn. Vooral middengroepen en ouderen moeten nu eindelijk eens voelen dat het ons economisch beter gaat, want zij zijn het die tijdens de crisis de grootste offers gebracht hebben. En dát is de opdracht voor het nieuwe kabinet.

Onzekerheid groeit
Limmen: ‘Inmiddels werkt bijna 40% van de middengroepen op een flexcontract, ouders moeten bijspringen bij studerende kinderen. Steeds vaker zijn middengroepen afhankelijk van een tweede inkomen om het hoofd boven water te houden. Daarom ligt bijvoorbeeld ook de eigen bijdrage aan de zorg heel gevoelig. Op de woningmarkt vallen deze groepen ook nog eens tussen wal en schip. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar de vrije huur- en koopmarkt is veel te duur. Vooruit kijken, een gezin stichten, is voor deze groep steeds moeilijker en dat moet stoppen.

Deze problemen masseer je niet weg met alleen maar extra koopkracht. Het vraagt van een nieuw kabinet ingrepen om zekerheid te bieden aan mensen. Het terugdringen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt moet daarvan de kern vormen. Ook de ouderenwerkloosheid moet worden aangepakt. Jongeren verdienen een betere start op de arbeidsmarkt dan het zoveelste tijdelijk contract.

Investeer in onderwijs
‘Misschien wel mijn grootste teleurstelling in deze begroting zit hem in het voorstel omtrent het loon voor leraren. Leerkrachten in het primair onderwijs hebben recht op een beter salaris en minder werkdruk, dat vraagt structurele investeringen van het kabinet. De huidige toezegging is onvoldoende, de acties in het onderwijs gaan door zolang leraren en leraressen op de basisschool er niet echt een flinke duit bij krijgen. Het nieuwe kabinet zal moeten leveren.’