7 september 2017

Reparatie WW en WGA weer een stap vooruit

“Met de publicatie van de teksten en de aanpassing van het besluit fondsen en spaarregelingen door de Ministerraad afgelopen week, is de reparatie van de WW en WGA weer een stap dichterbij’, aldus CNV Voorzitter Maurice Limmen. ‘De komende periode gaan we aan de slag om de afspraak via de cao tafels definitief te maken.’

Met ingang van 2016 is de duur van de WW door het kabinet in stappen beperkt tot maximaal twee jaar. Ook de opbouw van de WW is versoberd. In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat werknemers en werkgevers de mogelijkheid zouden krijgen om de versobering van de WW bij cao te repareren.

De afgelopen periode hebben sociale partners in de Stichting van de Arbeid overlegd hoe de uitvoering van de reparatieregeling vorm gaat krijgen. Hiervoor hebben ze een nieuw fonds in het leven geroepen: de Stichting Private Aanvulling WW en WGA. Ook is gewerkt aan onder andere een standaard cao tekst en een reglement. Deze teksten zijn vandaag gepubliceerd op de site van SPAWW. Met deze teksten kunnen cao partijen in een bedrijf of sector aansluiten bij de regeling. Voor mensen die onder zo’n cao gaan vallen geldt dat hun duur en opbouw van WW-rechten worden gerepareerd.

Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale: “Nu alles klaar staat en de laatste hobbels zijn genomen, gaan we de komende maanden aan de slag met het uitrollen van de regeling om ervoor te zorgen dat de reparatie ook daadwerkelijk in de cao’s wordt opgenomen. Hiermee kan de versobering van de WW gerepareerd worden. Dat is belangrijk voor jongere werknemers omdat ze weer sneller WW-rechten zullen gaan opbouwen, en voor oudere werknemers is het van belang dat ze minder snel in de bijstand belanden.”

Voor meer informatie, kijk op: www.spaww.nl