Scholing volgen zonder toestemming: een strikvraag van UWV?

Antoinette heeft drie maanden geleden haar baan verloren. Haar dienstverband is met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever beëindigd. Aansluitend op het einde van het dienstverband heeft Antoinette een werkloosheidsuitkering aangevraagd bij UWV en toegekend gekregen.

Antoinette wil er alles aan doen om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden en wil daarom een scholing gaan volgen. Ze heeft gelezen dat ze aan UWV toestemming moet vragen om dit te doen. Ze vult daarvoor het betreffende aanvraagformulier in, maar stuit daarbij op de vraag ‘Als wij (red. UWV) geen toestemming verlenen voor het volgen van deze opleiding, gaat u er dan toch mee door?’ Antwoordmogelijkheden: ‘ja’ of ‘nee’. Antoinette weet niet goed wat ze met deze vraag aan moet. ‘Is het een strikvraag?’ denkt ze. ‘Als ik “nee” antwoord, heeft dat dan invloed op de beoordeling door UWV van mijn aanvraag?’ Antoinette besluit de vraag voor te leggen aan de juridisch adviseur van CNV die haar ook heeft begeleid bij het ontslag.

De juridisch adviseur van Antoinette bericht dat in de werkloosheidswet en de daarbij behorende beleidsregels staat geformuleerd dat met behoud van uitkering alleen scholing mag worden gevolgd waarvoor UWV toestemming geeft. Er zijn drie voorwaarden geformuleerd waaraan moet worden voldaan om van UWV toestemming te ontvangen voor de scholing. Dat zijn:

1) De scholing moet arbeidsmarktrelevant zijn. De scholing is arbeidsmarktrelevant als het voldoet aan één van de onderstaande vereisten:

a) Uit een door een werkgever en de uitkeringsgerechtigde ondertekende verklaring of arbeidsovereenkomst of uit een mondelinge verklaring van een werkgever blijkt dat er sprake is van een baanintentie of een baangarantie.

b) Na het volgen van de scholing kan een door UWV vastgesteld kansrijk beroep worden gevolgd.

c) Er wordt naar genoegen van UWV inzichtelijk gemaakt dat er een reële kans bestaat op werk in een dienstbetrekking of als zelfstandige.

2) De scholing duurt maximaal één jaar.

3) De uitkeringsgerechtigde die de scholing wil volgen moet schoolbaar zijn. De uitkeringsgerechtigde is schoolbaar als deze

a) beschikt over de cognitieve vaardigheden om de opleiding te volgen en moet daarvoor voldoen aan de formele instroomeisen die er voor de scholing gelden én

b) voldoende gemotiveerd en fysiek en mentaal voldoende belastbaar om de scholing en de functie of het beroep waartoe het leidt, uit te voeren én

c) de persoonlijke omstandigheden zodanig zijn dat de scholing met goed gevolg kan worden afgerond.

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal UWV toestemming geven voor het volgen van de scholing met behoud van uitkering. In andere gevallen niet.

De conclusie is dat UWV geen strikvraag stelt op het aanvraagformulier voor het volgen van scholing gedurende de werkloosheidsuitkering. UWV stelt deze vraag zodat wanneer er geen toestemming wordt verleend, kan worden verwerkt dat de uitkeringsgerechtigde minder uren beschikbaar is voor arbeid.

UWV zal met je antwoord op deze vraag alvast verwerken dat je in de periode van de opleiding minder uren beschikbaar bent voor arbeid (ongeacht of je die opleiding met of zonder toestemming van UWV volgt).

Frons jij ook wel eens bij vragen die je werkgever of het UWV je stelt? Onze juristen kijken graag met je mee. Neem contact met ons op.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.