Al het nieuws

Slapend dienstverband? Mogelijk recht op transitievergoeding

Leden die een slapend dienstverband hebben gehad bij hun werkgever voordat ze de AOW-leeftijd bereikten, kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Bosch recent. De juristen van CNV Connectief steunen leden die denken dat zij in aanmerking komen voor deze schadevergoeding.

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november jongstleden is het de juristen van CNV Connectief gelukt om voor tientallen werknemers met een slapend dienstverband hun arbeidsovereenkomst te beëindigen met toekenning van de transitievergoeding. Door de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch kunnen nu ook mensen die AOW ontvangen, alsnog aanspraak maken op de transitievergoeding, als zij daarvoor een slapend dienstverband hadden. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Welke voorwaarden gelden?

Belangrijk is dat er sprake is geweest van een slapend dienstverband en dat de werknemer is ontslagen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast moet de werknemer na 11 juli 2018 en voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn werkgever daadwerkelijk hebben verzocht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding.

Waarom na 11 juli 2018?

Op die dag is er een wet aangenomen waarin is opgenomen dat werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die ze moeten betalen aan arbeidsongeschikte werknemers. Voldoe jij aan de criteria, neem dan contact op met CNV Info. Bel 030 7511003 of mail naar cnvinfo@cnv.nl. Mogelijk kunnen de juristen van CNV Connectief iets voor jou betekenen.