3 december 2020

Terugkijken inspiratiesessie Algemene Ledenvergadering

Was jij deelnemer bij de online inspiratiesessie Denk vooruit en kijk opzij op woensdag 25 november tijdens de Algemene Ledenvergadering? Of heb je dit event uiteindelijk toch gemist, maar ben je toch nieuwsgierig? In deze sessie gingen we in op de rol van de vakbond in de wereld van vandaag en morgen. Met elkaar zijn we een platform van 120.000 collega’s. Een potentieel van mensen die naast je staan. Hoe creëren we dan de eerlijke wereld waar bijna iedereen naar verlangt? Toekomstdenker Leen Zevenbergen nam ons mee door een wereld in transitie.

Kijk op je eigen moment en op je gemak dit event nog eens terug via deze link.

Het verhaal van Leen Zevenbergen inspireerde ons. Uit de chat bleek dat wat hij deelde bij veel leden herkenning opriep. Zeker ook waar het gaat om het belang van de waarde van werk (zingeving), de herwaardering van de vitale beroepen en de toenemende erkenning van de rol van de overheid. Dat sluit aan bij de agenda van CNV Connectief.

Tegelijkertijd bleek uit de reacties dat leden zorgen hebben of die waardering in de praktijk concreet vertaald zal worden of alleen blijft bij goede intenties. Leen Zevenbergen ziet de Sustainable Development Goals (Duurzame ontwikkelingsdoelen, zie www.sdgnederland.nl) als kompas, ook voor ons werk in de vakbond.

Jan de Vries gaf daarbij aan dat die goed aansluiten bij ons christelijk-sociaal gedachtengoed. Uit de inspiratiesessie werd duidelijk dat in een veranderende wereld, juist de missie van onze vakbond aansluit bij de behoefte aan het vormen van een gemeenschap, een toenemende onderlinge afhankelijkheid, het belang van inclusief denken en de intrinsieke waarde van werk in de publieke sector.