Al het nieuws

'Uitbreiding ouderschapsverlof wassen neus voor lagere inkomens'

Het kabinet maakte vandaag bekend het ouderschapsverlof uit te breiden naar negen weken, tegen 50 procent van het salaris. Deze uitbreiding van het ouderschapsverlof is een eerste en broodnodige stap in de goede richting. Voor mensen met een midden- of laaginkomen is dit echter een wassen neus, stelt het CNV.

'Deze regeling is vooral interessant voor hogere inkomens. Wie een lager inkomen heeft, kan zich dit vaak niet veroorloven. Op deze manier blijft de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen standhouden. Te meer omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen met een midden- of laaginkomen lager ligt, dan onder hoogopgeleide vrouwen. Dit betekent dat er een extra drempel zal zijn voor de partner om ook nog eens ouderschapsverlof op te nemen, als dat maar tegen de helft wordt doorbetaald,' aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin


Doorbreek hardnekkige deeltijdcultuur


Het CNV pleit met de sociale partners voor een 70% doorbetaald ouderschapsverlof. Nog beter is natuurlijk een volledige vergoeding. Fortuin: 'Alleen zo kunnen we de hardnekkige deeltijdcultuur doorbreken. En geven we alle vrouwen betere kansen op de arbeidsmarkt.'