28 september 2020

Uitslag AV (algemene ledenvergadering) AC-HOP

Op vrijdag 25 september 2020 heeft AC-HOP haar uitgestelde voorjaars-AV gehad. Buiten de verslagen en afrekening boekjaar 2019, was het belangrijkste agendapunt het bestuursvoorstel om als ledenpopulatie AC-HOP op te gaan binnen CNV per 1-1-2021.

Betreffende dit agendapunt waren er meer goede vragen. Het bestuur kon hierop prima inhoudelijke antwoorden geven. Ná afronden van de discussie hieromtrent, is het bestuursvoorstel in stemming gebracht waarbij alle aanwezigen – op één onthouding na – vóór stemden. Bij de 10 vergaderingsafmeldingen waren stemverklaringen vóór het bestuursvoorstel afgegeven. Bij de eerdere internet-pol was 90% van de leden voor.

Het bestuur zal nu de benodigde stappen gaan ondernemen. CNV heeft op 25 november a.s. haar algemene ledenvergadering, waar het voorstel aldaar wordt behandeld. Als dit positief ‘uitpakt’, wil AC-HOP op woensdag 2 december een laatste AV te Delft houden om alles te formaliseren. Locatie en tijdstip worden nog nader bekend gemaakt via onze website.

Op de AV is tevens besloten om Leo Gerrése, penningmeester/ledenadministrateur, ná meer dan 50 jaar actief te zijn binnen (AC-)H.O.P te benoemen tot erelid.