21 februari 2018

Uitzonderingsregeling ANW-compensatie eindigt (vooralsnog) 1 mei 2023

Op 25 januari hebben we gemeld dat de ANW-compensatie gelukkig behouden blijft voor de partner van wie vóór 1 mei ongeneeslijk ziek is óf om een andere reden, bijvoorbeeld leeftijd of arbeidsongeschiktheid, zich niet, of alleen tegen het dubbele of meer van de basispremie, vóór 1 mei kan verzekeren. Knelpunt is nog wel dat deze uitzonderingsregeling (vooralsnog) eindigt per 1 mei 2023.

Deze einddatum zou betekenen dat bij overlijden op of na 1 mei 2023 er geen recht meer kan ontstaan op ANW-compensatie. Dit is noch door ons op 25 januari, noch in eerste instantie door ABP duidelijk gecommuniceerd. Bij overlijden vóór 1 mei 2023 blijft de compensatie uiteraard wel doorlopen tot de AOW-leeftijd van de partner (dus ook na 1 mei 2023).

De beperking van de instroomperiode tot 5 jaar kan vooral een groot probleem zijn voor jongere leden en oudere leden met een jongere partner bij wie al een ernstige ziekte met een onduidelijke prognose is geconstateerd. Over een jaar gaat het bestuur van ABP in elk geval dit heikele punt evalueren. Onze inzet zal natuurlijk zijn en blijven dat niemand tussen de wal en het schip moet kunnen gaan vallen.