28 maart 2019

“Voer 16 weken vaderschapsverlof in”

Nederland moet zo snel mogelijk 16 weken vaderschapsverlof invoeren. Hiervoor pleit het CNV op basis van het op dinsdag verschenen CBS-rapport ‘Vaders en zorg voor jonge kinderen’.

‘Het is zeer zorgelijk dat het gebruik van extra verlof door vaders niet toeneemt, zoals blijkt uit dit CBS-rapport. Een evenwichtige verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen is essentieel, ook om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. Wij pleiten er daarom voor dat het vaderschapsverlof naar 16 weken gaat, en daarmee gelijk wordt getrokken aan het zwangerschapsverlof voor vrouwen,’ aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter.

16 weken vaderschapsverlof is conform het advies van de Europese Commissie. Van Wijngaarden: ‘Dit is wat het CNV betreft de beste maatregel om discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt tegen te gaan. En het is ook goed voor de binding met het kind, blijkt uit meerdere onderzoeken.’