15 april 2020

Voorstellen voor aanpassing NOW en vangnet ten behoeve van flexarbeid

De Stichting van de Arbeid doet in een brief een dringend beroep op minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) aan te passen zodat deze beter toegankelijk is voor werknemers met een tijdelijk contract, een oproepcontract of een uitzendovereenkomst.

Voor flexibele werknemers die onverwacht toch hun baan verliezen, zal er een ‘coronavangnet’ moeten komen dat voorziet in een uitkering van 90% van het loon. Daarnaast vraagt de Stichting aandacht voor problemen met verzuim en verlofkosten en de uitkering van het vakantiegeld. En als de overheid de opdrachtgever is, pleit de Stichting tot slot voor een richtlijn voor doorbetaling, ook als diensten niet meer volledig kunnen worden geleverd als gevolg van de coronamaatregelen.

De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, CNV, FNV en VCP.

Voor de volledige brief van de Stichting van de Arbeid klik hier.