19 augustus 2015

Waarom CNV het loonakkoord positief voorlegt

De leden van CNV Overheid & Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg & Welzijn stemmen tot 31 augustus over het loonakkoord publieke sector. CNV heeft het akkoord, dat op 10 juli is gesloten, positief voorgelegd aan de achterban. Wij vinden het belangrijk dat leden zélf kunnen beslissen over hun arbeidsvoorwaarden.

CNV beoordeelt het loonakkoord positief vanwege de volgende punten:

•    Er komt een einde aan de jarenlange nullijn en dus weer waardering voor 600.000 medewerkers bij overheid en in onderwijs. Met het akkoord is een investering van circa 2 miljard euro beschikbaar gekomen voor de salarissen van onderwijzers en ambtenaren.

•    De loonstijging van ruim 5 procent in 2015 en 2016 en uitkering van 500 euro zijn vanaf volgende maand voelbaar. De koopkracht van werknemers in de publieke sector krijgt hierdoor een flinke impuls.

•    Het is een echte loonstijging, die mensen erbij krijgen, uit verschillende delen opgebouwd. Het grootste deel (2,85 procent) is een structurele verhoging, daarbij komt nog 500 euro. Een kleiner deel, de 2,2 procent, komt ook van de werkgever door aanpassingen in de pensioenpremie. 0,8 valt vrij door een wettelijk versobering pensioen en eerder akkoord met alle bonden;  0,4 procent door niet invoeren van een mogelijke premieverhoging; 1,0 procent omdat de pensioenen gekoppeld gaan worden aan prijsstijging. Overigens leidt een hoger loon ook tot een hoger pensioen.

•    Deze aanpassingen in de pensioenkosten zijn verantwoord. Ze zijn klein ten opzichte van de totale veranderingen in het pensioenstelsel. De pensioenopbouw blijft volledig in stand. De koppeling van pensioen aan prijsstijging kan zelfs positief uitpakken. De laatste 15 jaar zou dat het geval zijn geweest; de laatste 30 jaar was het hetzelfde. Los hiervan wordt de hoogte van het pensioen echt bepaald door het beleggingsrendement.

•    De verslechteringen die minister Blok en andere werkgevers voorstelden, zoals het versoberen van regelingen voor nachtwerk of onregelmatigheid en seniorenregelingen, zijn hiermee in feite van de baan. De loonsverhoging is immers al geregeld en daarmee kunnen versoberingen simpel afgewezen worden.

•    CNV heeft samen met vakcentrales AC en CMHF dit akkoord met het kabinet gesloten. Dat is een ruime en rechtsgeldige meerderheid. Zij vertegenwoordigen meer leden (Rijksoverheid en Defensie) dan of evenveel leden (onderwijs) als het FNV.

•    Met dit akkoord wordt een jarenlange nullijn afgesloten en beginnen we weer met koopkrachtherstel.