Wat vind jij van het eindbod voor de cao GEO?

Sinds begin november onderhandelt CNV Publieke Diensten met de werkgevers over een nieuwe cao-GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving). We zijn het nog niet met elkaar eens. Er ligt sinds deze week een eindbod van de werkgevers op tafel. Als vakbonden vinden wij dat eindbod onvoldoende, en we horen graag of jullie dat ook vinden. Met jullie antwoord op dit bod gaan we dan weer met de werkgever praten.

Je leest het eindbod hier en onze toelichting hier.

Eens of oneens met eindbod?

Leden van CNV Publieke Diensten hebben via de mail een uitnodiging gehad om hun stem uit te brengen. Heb je het formulier nog niet ingevuld? Check je mail dan snel en laat weten wat jij vindt van het eindbod!

Officieel telt alleen de stem van de leden, maar wij vinden het wel belangrijk om ook te weten hoe niet-leden erover denken. Zend de nieuwsbrief of de link van dit bericht dus ook door aan je collega. Niet-leden kunnen hun stem doorgeven per e-mail aan a.polat@cnv.nl .

En zo niet?

Wanneer jullie niet instemmen met het eindbod komen alle afspraken te vervallen, en gaan wij in het nieuwe jaar opnieuw aan tafel.