Al het nieuws

Wat zijn de gevolgen van een te late WIA-beslissing?

In de vorige blog is de situatie van Anja besproken die helaas ziek is geworden en uiteindelijk via een vaststellingsovereenkomst afscheid heeft genomen van haar werkgever. In die blog is geadviseerd om te wachten met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst tot het UWV een beslissing heeft genomen. In deze blog gaan we dieper in op de gevolgen indien die beslissing “laat komt”.

Uiterlijk in week 93 (ongeveer na 1 jaar en 9 maanden) van ziekte hoor je een WIA-aanvraag te doen. Het UWV hoort binnen 8 weken daarop te beslissen en dus de mate van arbeidsongeschiktheid (ook wel het arbeidsongeschiktheidspercentage genoemd) kenbaar te maken. Als het UWV zich daar niet aan houdt is het advies om de overheidsinstelling in gebreke te stellen. Daarmee wordt het UWV gevraagd alsnog binnen twee weken te beslissen. Volgt ook dan geen beslissing, dan is er recht op een dwangsom (een vergoeding).

Waarom is dit van belang?

Om het voorbeeld van Anja aan te houden, zij zou zonder inkomen achterblijven als het UWV niet tijdig beslist. Ze ontvangt namelijk na 104 weken van ziekte geen loon meer en nog geen uitkering omdat er nog niet is besloten over haar WIA-aanvraag. Voor dit soort gevallen kent het UWV een voorschot toe. Als de uitkering uiteindelijk wordt toegekend, wordt die verrekend met uitbetaalde voorschotten. Was het voorschot echter te hoog, dan moet er worden terugbetaald wat kan leiden tot financiële problemen. CNV voorkomt daarom liever dat het UWV te laat beslist, hoewel dat helaas niet altijd mogelijk blijkt.

Een ander punt van belang is dat het UWV geen loonsanctie meer aan de werkgever kan opleggen als het UWV later dan de 104e week van ziekte beslist. Een loonsanctie wordt – kort gezegd - opgelegd indien de werkgever te weinig aan re-integratie heeft gedaan en duurt maximaal 1 jaar. In Anja’s geval had zij nog een jaar langer in dienst kunnen blijven en extra kans kunnen krijgen om tot werkhervatting te komen. Het loon, met eventuele ziektekorting, wordt gedurende die tijd doorbetaald. Let wel, in sommige cao’s is een derde ziektejaar opgenomen en voor die gevallen zal een loonsanctie in feite niet veel toevoegen.

Heb jij te maken met een WIA-beslissing die te laat dreigt te komen? Neem dan contact op met CNV Info voor meer informatie: cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.